Novinky

Bloky ČKA 106 - oznámení vítězů výběrových řízení

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • ČKA

Oznámění vítěze veřejného výběrového řízení

Vítězem Veřejného výběrového řízení - Blok ČKA 106 - vyhlášeného dne 5. prosince 2006 na výběr osoby, na kterou bude za podmínek uvedených v rámcové smlouvě o postoupení pohledávek postoupen soubor pohledávek za některými dlužníky České konsolidační agentury, se stala společnost

  • Matco, s.r.o., se sídlem Praha 1, Opatovická 1659/4, PSČ 110 00, IČ 264 25 033.
Tabulka č. 1 - Blok ČKA 106: Přehled závazných nabídek účastníků ze dne 27.2.2007
Firma výše v CZk
Matco, s.r.o. 43.171.000,-
IDOMUS a.s. 42.377.000,-
CASPER CONSULTING a.s. 40.143.000,-
IV NOVA, a.s. 35.234.000,-

Zdroj: ČKA

Seznam účastníků, kteří splnili kvalifikační kritéria a další podmínky pro účast ve Výběrovém řízení na blok ČKA 106:

  • Matco, s.r.o.
  • IDOMUS a.s.
  • Rebutia s.r.o.
  • CASPER CONSULTING a.s.
  • IV NOVA, a.s.

Doplňující informace

Doporučované

Nejčtenější