Novinky

Agenda bývalé ČKA

Česká konsolidační agentura (ČKA) byla zrušena zákonem č. 239/2001 Sb. ke dni 31.12.2007, její majetek, zbývající činnosti a kompetence přešly zákonem na MF. Od 1.1.2008 působnost býv. ČKA na MF zajišťuje odbor 46, od 1.1.2011 odbor 45 a od 15.4.2014 odbor 64 - Právní podpora dispozic s majetkem státu.

ilustrace

Aktuality 2007/2008

Agenda převzatá z bývalé ČKA k 31.12.2007 - Působnost MF od 1.1.2008.

Komunikace ČKA - Archiv

Tiskové zprávy a informační povinnost ČKA. Prezentace z tiskových konferencí a z investorských dnů pořádaných ČKA.

Prodeje a nabídky ČKA - Archiv

Blokové prodeje a veřejná výběrová řízení ČKA včetně pohledávek k individuálnímu postoupení po bývalé ČKA.