Novinky

Česká konsolidační agentura úspěšně završila etapu blokových transakcí

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • ČKA

TISKOVÁ ZPRÁVA - Česká konsolidační agentura úspěšně završila etapu blokových transakcí

Česká konsolidační agentura (ČKA) dnes obdržela závazné nabídky od zájemců o odkup společnosti ASSET PARK, s.r.o., do níž budou vloženy pohledávky v celkové hodnotě zhruba 12,5 miliardy korun. Jde o poslední velkou obchodní transakci této instituce před jejím zánikem.

Nabídky podali tito investoři:

  • AB – CREDIT, a.s. - 585 550 000,- Kč
  • CENTRAL EUROPEAN FINANCIAL MANAGEMENT, a.s. - 310 001 000,- Kč
  • DEMAC Financial Services, s.r.o. - 216 640 000,- Kč
  • GES ASSET MANAGEMENT,a.s. - 131 150 000,- Kč
  • STRODEN MANAGEMENT LIMITED - 433 433 433,- Kč

„Máme radost nejen z dosažené ceny, ale především z konkurenčního prostředí, které investoři vytvořili. Transakce bude mít pozitivní dopad do hospodaření ČKA v letošním roce v řádech stovek milionů korun“, ocenil proces generální ředitel ČKA Zdeněk Čáp.

Do společnosti, o kterou se uchazeči ve veřejném výběrovém řízení utkali, agentura převede zbytkové portfolio pohledávek, které nebyly součástí předchozích blokových transakcí. Většina pohledávek již je nebo se stane předmětem vymáhání v soudních řízeních, jejichž ukončení lze předpokládat až po stanoveném datu zániku ČKA. Kvůli eliminaci případných rizik s tím spojených agentura zvolila tento typ transakce, kdy místo přímého postoupení pohledávek nabízí investorům prodej majetkové účasti ČKA ve stoprocentní dceřiné společnosti ASSET PARK, s.r.o. Do ní budou po zaplacení kupní ceny ze strany vítězného uchazeče pohledávky v jeden okamžik převedeny. Portfolio společnosti ASSET PARK bude tvořit cca 550 pohledávek za zhruba 150 dlužníky.

Uskutečněním této operace ČKA významně omezí rozsah zbytkové agendy, která bude po 31.12. 2007 přesunuta na ministerstvo financí.

Veřejné výběrové řízení,kde jediným kritériem úspěchu je výše nabízené úplaty, bylo vyhlášeno 13.6. 2007, přihlášky podávali zájemci 27.6.2007. Nyní orgány ČKA vyhodnotí obdržené dokumenty a posoudí, zda splňují všechny náležitosti. Vypořádání transakce ČKA očekává na podzim tohoto roku po schválení Vládou České republiky.

„Vyvedení zbytkového jmění z ČKA touto cestou považujeme za optimální řešení pohledávek s právní vadou. Vzhledem k tomu, že se jedná o poslední významný obchod ČKA, pozitivně se to odrazilo na zájmu a přístupu tuzemských i zahraničních investorů,“ doplnil generální ředitel ČKA Zdeněk Čáp.

Jiří Pekárek, tiskový mluvčí,
Česká konsolidační agentura

Doporučované

Nejčtenější