Novinky

Stanovisko České konsolidační agentury k problematice sporných pohledávek z ČSOB

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • ČKA

TISKOVÁ ZPRÁVA - Stanovisko České konsolidační agentury k problematice sporných pohledávek z ČSOB

Česká konsolidační agentura (ČKA) vždy usilovala o nalezení takového způsobu nakládání se spornými pohledávkami, který bude výhodný pro Českou konsolidační agenturu a tudíž i efektivní pro stát.

Existuje vícero variant řešení, ovšem žádná z nich nemá přednost a není detailně rozpracována na úkor jiných. ČKA neobdržela od ministra financí pokyn ke zpracování ani provedení žádné varianty.

Konečné dohody o tom, jakým způsobem budou pohledávky s právními vadami řešeny, tudíž dosud nebylo dosaženo.

ČKA nechce veřejnou diskusí o možných variantách řešení jakkoli tento citlivý proces ovlivnit a byť jen teoreticky způsobit snížení výnosů státu z této operace.

Jiří Pekárek,
tiskový mluvčí, Česká konsolidační agentura

Doporučované

Nejčtenější