Novinky

Soud vydal průlomové rozhodnutí v záležitosti tzv. Némethových zápočtů

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • ČKA

TISKOVÁ ZPRÁVA - Soud vydal průlomové rozhodnutí v záležitosti tzv. Némethových zápočtů

Vrchní soud v Praze rozhodl o pravosti pohledávky České konsolidační agentury (ČKA) v konkursním řízení na majetek společnosti ARLARA, s.r.o. v likvidaci. Správce konkurzní podstaty této společnosti pohledávku ČKA popíral, neboť podle jeho názoru měla zaniknout započtením.

Soud ve zvláštním řízení o určení popřené pohledávky shledal, že pohledávka ČKA ve výši cca 151 milionů korun nezanikla započtením, neboť dlužníkem k započtení použitá protipohledávka, jejímž právním základem měly být údajné nároky JUDr. Németha, nevznikla a nikdy tedy neexistovala. Společnost ARLARA, která část této neexistující protipohledávky měla v minulosti odkoupit, ji tedy nemohla použít k platnému započtení na své úvěrové závazky.

Toto konečné rozhodnutí soudu druhé instance, proti němuž již není přípustný řádný opravný prostředek, tak autoritativně potvrdilo názor ČKA, že v důsledku tzv. Némethových zápočtů nedošlo k zániku jejích pohledávek.

Ve prospěch ČKA v otázce tzv. Némethových zápočtů v polovině prosince loňského roku rozhodl rovněž soud prvního stupně ve sporu se společnosti SETUZA, a.s. Toto prvoinstanční soudní rozhodnutí není dosud pravomocné.

Pohledávky ČKA z důvodu tzv. Némethových zápočtů zpochybňovalo původně 12 dlužníků, část sporů se přitom podařilo ukončit mimosoudní dohodou.

Vyřešením započtených pohledávek může odpadnout významná část problematiky pohledávek s právní vadou z dědictví IPB, o nichž momentálně stát s ČSOB vyjednává.

Rozsudek Vrchního soudu v Praze spolu se všemi dalšími soudními rozhodnutími souvisejícími s tzv. Némethovými pohledávkami nyní ČKA předá ČSOB a dalším subjektům, které je budou moci využít jako důkazních listin.

Právě ve chvíli, kdy ČKA drží v ruce takto průlomové dokumenty, se objevila v týdeníku Týden překvapivá informace, že ČKA díky své chybě uznala v případě pohledávky za společností Spalovna průmyslových odpadů, a.s. existenci Némethovy pohledávky, čímž údajně vytvořila nebezpečný precedens. Mimochodem je velice zajímavé, že se této „kauze“ Týden věnuje zhruba měsíc poté, co již proběhla odbornými médii a byla dostatečně vysvětlena, třebaže ještě ani nebyly k dispozici zmiňované rozsudky.

ČKA především zásadně odmítá jakékoli právní pochybení v této záležitosti. Právní stanoviska jasně deklarují, že ČKA svým postupem neohrozila a ani nemohla ohrozit jakýkoli jiný spor o započtené pohledávky a její žaloba v této kauze byla jediným právně relevantním způsobem ochrany zájmů ČKA.

V tomto případě šlo ze strany ČKA pouze o včasné uplatnění práva vůči ČSOB, a to v naprosto odděleném rozhodčím řízení, které nemá žádný vliv na souběžně vedený soudní spor s dlužníkem. Pokud by totiž ČKA neuplatnila včas své právo na vracení úplaty od ČSOB, bylo by již v současné době promlčeno a mohla by tak státu vzniknout škoda.

ČKA se domnívá, že účelové vytrhování jednotlivých vět z neveřejného a důvěrného dokumentu, jímž je rozhodčí žaloba, je nekorektním a nezákonným tahem, který může být veden obavou z výsledku rozhodčího řízení. Smyslem může být snaha dotlačit ČKA do situace, aby se nedomáhala svých práv v jiných případech. ČKA však prohlašuje, že bude uplatňovat své nároky v každém jednotlivém případě i nadále, už jen proto, že české soudnictví není založeno na precedenčním právu.

Jiří Pekárek,
tiskový mluvčí ČKA

Doporučované

Nejčtenější