Novinky

Zájemci o bloky pohledávek společnosti Konpo dnes podali závazné návrhy

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

 • ČKA

TISKOVÁ ZPRÁVA - Zájemci o bloky pohledávek společnosti Konpo dnes podali závazné návrhy

Závazný návrh ve veřejném výběrovém řízení na postoupení pohledávek z portfolia společnosti Konpo, s.r.o. dnes podalo 8 zájemců o konkursní blok a 7 zájemců o blok nekonkursní.

Závazný návrh předložili tito uchazeči:

 • Konkursní blok - v Kč
  AB – CREDIT a.s. - 703 800 000
  BELLPORT MANAGEMENT LIMITED - 592 000 000
  CDV-3, LTD. - 757 000 000
  Deutsche Bank Aktiengesellschaft - 885 200 000
  Global Financial Restructuring Czech, s.r.o. - 1 072 911 825
  HVB Bank Czech Republic a.s. - 421 478 440
  J&T FINANCE GROUP, a.s. - 377 650 000
  MORGAN STANLEY SENIOR FUNDING, INC. - 453 000 000
  PENTA Investement Limited - nepodáno
 • Nekonkursní blok - v Kč
  AB – CREDIT a.s. - 331 900 000
  BELLPORT MANAGEMENT LIMITED - 273 000 000
  CDV-3, LTD. - 402 400 000
  Deutsche Bank Aktiengesellschaft - 430 200 000
  DF Deutsche Forfait Aktiengesellschaft - 235 000 000
  Finoka s.r.o. - 447 000 008
  HVB Bank Czech Republic a.s - nepodáno
  MORGAN STANLEY SENIOR FUNDING, - nepodáno
  OMNIA- ROLL, spol. s r.o. - 222 000 000
  PENTA Investment Limited - nepodáno

„Podařilo se nám mezi zájemci vytvořit skutečně konkurenční prostředí, takže nabídky reálně odrážejí hodnotu pohledávek. Zároveň se pohybují výrazně nad úrovní ocenění, které zpracovala poradenská společnost KPMG. Zejména nabízený výnos u konkurzního bloku výrazně převyšuje předchozí inkaso u obdobného typu portfolia “, uvedl generální ředitel a předseda představenstva ČKA Zdeněk Čáp.

Konpo, s.r.o., dceřiná společnost České konsolidační agentury (ČKA), nyní bude posuzovat formální náležitosti závazných návrhů, následně proběhne schvalování výsledků v orgánech společnosti Konpo, s.r.o. a ČKA. Začátkem března pak ministerstvo financí obdrží materiál k předložení Vládě České republiky, která definitivně potvrdí vítěze soutěže.

Veřejné výběrové řízení na postoupení bloků pohledávek ze svého portfolia vyhlásila společnost Konpo, s.r.o. 29. října 2004. Zájemci se ucházejí o dva samostatné bloky v celkové hodnotě 22,8 miliardy korun. První blok zahrnuje dlužníky, u nichž je vedeno konkursní řízení a obsahuje 1141 pohledávek za 391 dlužníky v celkové hodnotě asi 16,8 miliardy korun. Druhý blok je složen z pohledávek nekonkursních a obsahuje 436 pohledávek za 234 dlužníky v celkové hodnotě přibližně 6,0 miliardy korun.

Jediným kritériem úspěchu ve veřejném výběrovém řízení je nabídnutá cena.

Výběrové řízení je jednokolové. Uchazeči, kteří splnili kvalifikační podmínky, měli možnost od 8. prosince 2004 do 10.února 2005 provést hloubkovou prověrku obou bloků.

Jiří Pekárek,
tiskový mluvčí, Česká konsolidační agentura

Doporučované

Nejčtenější