Novinky

O podíly ČKA v komanditních společnostech je velký zájem

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • ČKA

TISKOVÁ ZPRÁVA - O podíly ČKA v komanditních společnostech je velký zájem

Celkem 17 investorů se přihlásilo do veřejných výběrových řízení na prodej obchodních podílů České konsolidační agentury (ČKA) v komanditních společnostech ARTA REAL, k.s. a CZ CREDIT REAL, k.s. Obě společnosti sloužily k vyvedení nebonitních úvěrových pohledávek původně vlastněných Investiční a poštovní bankou (IPB). V rámci státních garancí poskytnutých Československé obchodní bance při převzetí IPB přešly v letech 2003 a 2004 na ČKA.

O podíl ve společnosti ARTA REAL, k.s. se zajímá 17 uchazečů, podíl v CZ CREDIT REAL, k.s. zaujal 16 investorů - viz. tabulka c 1.

Tabulka č. 1 - Uchazeči o podíly v ARTA REAL a CZ CREDIT REAL
Zájemce ARTA REAL CZ CREDIT REAL
Matco, s.r.o. Ano Ano
TIP Estate s.r.o. Ano Ano
CASPER REAL s.r.o. Ano Ano
STRANAHAM, s.r.o. Ano Ano
AB-CREDIT a.s. Ano Ano
TIGER Chemicals, s.r.o. Ano Ano
IDOMUS a.s. Ano Ano
Asset Portfolio Servicing s.r.o. Ano Ano
CREDITFORFEIT, a.s. Ano Ano
LE PATRON a.s. Ano Ne
Anterax a.s. Ano Ano
ELITEX CZ, a.s. Ano Ano
SK FOUR s.r.o. Ano Ano
Reticulum s.r.o. Ano Ano
MAM Financial Advisors, a.s. Ano Ano
CML s.r.o. Ano Ano
CHARLTON, a.s. Ano Ano

 

Těmto zájemcům budou nyní poskytnuty podrobné informace k provedení hloubkové prověrky. Závazné cenové nabídky budou investoři předkládat 17.8.2005.

Paralelní jednokolová veřejná výběrová řízení byla vyhlášena 9.6.2005. Nabytím podílů bude mít investor možnost získat kontrolu nad společnostmi a tím i právo rozhodování o portfoliu. ARTA REAL aktuálně obhospodařuje 235 pohledávek za 103 dlužníky v celkové hodnotě 3,71 miliardy Kč, CZ CREDIT REAL 80 pohledávek za 26 dlužníky v celkové hodnotě 1,94 miliardy Kč. Správcem pohledávek je v současnosti společnost IMOB, která působí zároveň jako organizační poradce při prodeji společností. Pohledávky jsou zajištěny převážně nemovitostmi, směnkami či ručitelskými prohlášeními.

Bližší informace o soutěži lze nalézt na internetových stránkách www.imob.cz.

Jana Szukalská,
ředitelka odboru marketingu a komunikace, Česká konsolidační agentura

Doporučované

Nejčtenější