Novinky

Vyhlášeno výběrové řízení na blok pohledávek společnosti Konpo

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • ČKA

TISKOVÁ ZPRÁVA - Vyhlášeno výběrové řízení na blok pohledávek společnosti Konpo

Konpo, s.r.o., dceřiná společnost České konsolidační agentury (ČKA), dnes vyhlásila veřejné výběrové řízení na postoupení bloků pohledávek ze svého portfolia.

Zájemci se mohou ucházet o dva samostatné bloky v celkové hodnotě 24,1 miliardy korun. Pro každý blok proběhne oddělené výběrové řízení, ovšem ve stejné době, na stejném místě a podle totožných pravidel. Jeden blok bude zahrnovat dlužníky, u nichž je vedeno konkurzní řízení, druhý balík je složen z pohledávek nekonkurzních. Každý z účastníků soutěže, jimiž mohou být tuzemské i zahraniční právnické osoby, se může ucházet o kterýkoliv blok. Výběrové řízení bude jednokolové, s větším prostorem pro hloubkovou kontrolu ze strany investorů.

Konkurzní blok zahrnuje 1282 pohledávek za 421 dlužníky. Celková hodnota pohledávek je 17,8 miliardy korun. Nekonkurzní blok obsahuje 458 pohledávek za 246 dlužníky. Jejich hodnota je 6,3 miliardy korun.

Jediným kritériem úspěchu ve výběrovém řízení bude nabídnutá cena. Přihlášky do výběrového řízení mohou zájemci podávat do 19. listopadu 2004, nabídky budou vyzvaní uchazeči splňující kvalifikační předpoklady předkládat 11. února 2005.

Detailní informace o veřejném výběrovém řízení jsou k dispozici na internetových stránkách společnosti Konpo www.konpo.cz i ČKA.

Strategie a harmonogram přípravy a prodeje bloků jsou součástí projektu, který v souladu s usnesením vlády povede k ukončení činnosti ČKA jakožto instituce zaměřené na správu nekvalitních aktiv v roce 2007.

ČKA již v minulých letech odprodala tři velké bloky pohledávek dohromady v hodnotě zhruba 110 miliard korun. Vedle toho nabídla ještě 14 malých regionálních balíků.

Ke konci třetího čtvrtletí letošního roku dosáhla bilanční suma ČKA hodnoty 137 miliard korun. Hospodářský výsledek ke konci září představoval ztrátu 2,899 miliardy korun. ČKA přitom zaznamenala inkaso ve výši 19,4 miliardy.

Jiří Pekárek,
tiskový mluvčí, Česká konsolidační agentura

Doporučované

Nejčtenější