Novinky

V soutěži o bloky pohledávek společnosti Konpo se utkají zájemci, kteří splnili všechna požadovaná kritéria

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • ČKA

TISKOVÁ ZPRÁVA - V soutěži o bloky pohledávek společnosti Konpo se utkají zájemci, kteří splnili všechna požadovaná kritéria

Celkem 9 zájemců u konkursního a 10 u nekonkursního bude vyzváno, aby pokračovali ve veřejném výběrovém řízení na postoupení bloků pohledávek z portfolia společnosti Konpo, s.r.o.

Účast v soutěži byla potvrzena těmto zájemcům:

Tabulka - Účast v soutěži
Konkursní blok: Nekonkursní blok:
J&T Finance HVB Bank Czech Republic
HVB Bank Czech Republic Bellport Management Limited
Bellport Management Limited AB-Credit
AB-Credit Morgan Stanley Senior Funding, Inc.
Deutsche Bank AG Finoka, s.r.o.
Global Financial Restructuring Czech, s.r.o. Deutsche Bank AG
PENTA INVESTMENTS Omnia Roll DF
CDV-3, Ltd. Deutsche Forfait AG
Morgan Stanley Senior Funding, Inc. PENTA INVESTMENTS
  CDV-3, Ltd.

 

Veřejné výběrové řízení na postoupení bloků pohledávek ze svého portfolia vyhlásilo Konpo, dceřiná společnost České konsolidační agentury (ČKA) 29. října. Zájemci se ucházejí o dva samostatné bloky v celkové hodnotě 24,1 miliardy korun. První blok zahrnuje dlužníky, u nichž je vedeno konkurzní řízení. Zahrnuje 1282 pohledávek za 421 dlužníky v celkové hodnotě asi 17,8 miliardy korun. Druhý balík je složen z pohledávek nekonkurzních a obsahuje 458 pohledávek za 246 dlužníky v celkové hodnotě přibližně 6,3 miliardy korun.

Jediným kritériem úspěchu ve veřejném výběrovém řízení je nabídnutá cena.

Výběrové řízení je jednokolové. Uchazeči, kteří splnili kvalifikační podmínky, nyní mohou provést hloubkovou prověrku bloků. Nabídky budou vyzvaní uchazeči předkládat 11. února 2005.

Detailní informace o veřejném výběrovém řízení jsou k dispozici na internetových stránkách společnosti Konpo www.konpo.cz i ČKA.

Jiří Pekárek, tiskový mluvčí,
Česká konsolidační agentura

Doporučované

Nejčtenější