Novinky

Česká konsolidační agentura upsala dluhopisy SŽDC

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • ČKA

TISKOVÁ ZPRÁVA - Česká konsolidační agentura upsala dluhopisy SŽDC

Česká konsolidační agentura (ČKA) jako aranžér úspěšně zabezpečila vydání dluhopisů státní organizace Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) v celkovém objemu 7 miliard korun. ČKA byla aranžováním emise pověřena v souladu s usnesením Vlády ČR z 10.9. 2003.

Jde o první emisi dluhopisů SŽDC, jejíž výtěžek bude sloužit k financování závazků, které SŽDC převzala od bývalé státní organizace České dráhy.

V souvislosti s vydáním emise dluhopisů SŽDC ISIN CZ0003501397, jejímž vedoucím manažerem je ČKA, byla dne 20.2.2004 podepsána Smlouva o upsání a koupi dluhopisů a Smlouva mezi manažery, kterými jsou významné banky působící v ČR.

Dluhopisy byly vydány s emisním kurzem 99,988 % a budou úročeny pevnou úrokovou sazbou ve výši 4,60 % p.a. Výnos dluhopisů byl odvozen od výnosů státních dluhopisů. Datum emise je 3.3.2004 a datum splatnosti 3.3.2011. Parametry emise byly vhodně nastaveny tak, aby umožnily emitentovi vydat plný objem emise za nákladů odpovídajících státnímu riziku dluhopisů.

Jiří Pekárek,
tiskový mluvčí, Česká konsolidační agentura

Doporučované

Nejčtenější