Novinky

Česká konsolidační agentura obdržela závěry šetření od společnosti Capgemini

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • ČKA

TISKOVÁ ZPRÁVA - Česká konsolidační agentura obdržela závěry šetření od společnosti Capgemini

Česká konsolidační agentura (ČKA) od svého vzniku v září 2001 postupovala v klíčových oblastech činnosti v souladu s relevantními platnými právními předpisy i vnitřními normami ve všech šetřených případech. Konstatují to závěry zvláštního šetření hospodaření ČKA, které na podnět dozorčí rady ČKA provedl tým poradců a asociovaných právníků renomované nadnárodní konzultantské společnosti Capgemini. Jedná se již o druhou prověrku, první mapovala stav k datu založení agentury.

Prověrka se zaměřila na vybrané individuální i blokové postupování pohledávek, správu pohledávek a majetkových účastí, činnost zástupců ve věřitelských orgánech a v žádném z posuzovaným případů nezjistila, že by zástupci ČKA porušili relevantní právní předpisy či zvolili takový postup, který by mohl vést ke vzniku škody na straně ČKA.

Zjištěná pochybení byla vesměs formálního charakteru, šlo například o nesprávné označování účastníků hmotněprávních a procesních úkonů.

Pozitivně zpráva hodnotí rovněž prodeje šetřených bloků pohledávek. „Pro blokové transakce volí ČKA vhodnou a transparentní formu, kterou představuje dvoustupňová obchodní veřejná soutěž, jejímž jediným kritériem (vyjma požadavků na řádnou existenci a solventnost uchazeče) je výše nabídnuté úplaty,“ konstatuje zpráva Capgemini. Podle ní je tato forma nejvhodnější, kterou právní řád České republiky v současné době umožňuje. Výnos analyzovaných blokových transakcí přitom odpovídal objektivní tržní ceně, a to i s přihlédnutím ke skutečnosti, že některé pohledávky zařazené do bloků byly ze strany ČKA oceněny vyšší částkou, neboť právě na principu kompenzace výnosů z méně a více bonitních pohledávek byly bloky obvykle sestavovány.

ČKA postupovala efektivně i u správy jednotlivých obchodních případů a majetkových účastí. Zvláště kladně Capgemini hodnotí činnost zaměstnanců ČKA v rámci správy konkurzních pohledávek, které byly posuzované. Podle závěrečné zprávy vedl postup zaměstnanců ČKA v mnoha případech dokonce k uspokojení pohledávek dříve a s větší výtěžností než u jiných účastníků konkurzních řízení.

Jiří Pekárek,
tiskový mluvčí ČKA

Doporučované

Nejčtenější