Novinky

Česká konsolidační agentura vyhlásila soutěž na prodej práva opce na koupi části rizikových aktiv Komerční banky

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • ČKA

TISKOVÁ ZPRÁVA - Česká konsolidační agentura vyhlásila soutěž na prodej práva opce na koupi části rizikových aktiv Komerční banky

Česká konsolidační agentura (ČKA) dnes vyhlásila veřejné výběrové řízení na postoupení svého práva opce spojeného s právem odkupu části rizikových aktiv Komerční banky, a.s garantované ČKA.

Předmětné právo opce vyplývá ze Smlouvy o garanci, uzavřené dne 29.12.2000 mezi Konsolidační bankou Praha, s.p.ú., jakožto poskytovatelem garance, a Komerční bankou, a.s. Vztahuje se na vybraná riziková aktiva Komerční banky, a.s. ve výši 238 milionů EUR. O jejich postoupení určenému zájemci rozhodla Komerční banka, a.s. v loňském roce v rámci prodeje bloku pohledávek. ČKA přistoupila k variantě výběrového řízení na svou opci v zájmu minimalizace ztrát pro ČKA a dopadů na daňové poplatníky.

Minimální výše úplaty za postoupení práva ČKA na uplatnění opce činí 4,3 milionu EUR. Termín pro podávání nabídek vyprší dne 20.01.2003 v 9.00 hodin.

Jediným kritériem veřejného výběrového řízení je výše nabídnuté úplaty a splnění stanovených podmínek.

Účast v soutěži je otevřena jakémukoliv tuzemskému či zahraničnímu subjektu.

Bližší podrobnosti o soutěži včetně jejích podmínek lze nalézt na internetové adrese ČKA.

Jiří Pekárek
tiskový mluvčí ČKA

Doporučované

Nejčtenější