Novinky

Česká konsolidační agentura uspěla u rozhodčího soudu s žalobou na pohledávky za Pivovarem Klášter

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • ČKA

TISKOVÁ ZPRÁVA - Česká konsolidační agentura uspěla u rozhodčího soudu s žalobou na pohledávky za Pivovarem Klášter

Rozhodčí soud při Hospodářské komoře a Agrární komoře ČR rozhodl o žalobě podané Českou konsolidační agenturou (ČKA) na Československou obchodní banku, a.s. (ČSOB) o zaplacení částky 204 milionů korun s příslušenstvím. ČKA bylo přiznáno právo na zaplacení částky 144 milionů korun s příslušenstvím. Rozhodnutí ČKA obdržela dne 18.12.2003.

Rozhodčí soud nález odůvodnil tím, že tři ze čtyř pohledávek za společností Pivovar Klášter, a.s., které byly předmětem sporu, neexistují a neexistovaly ani k datu 19.6. 2000. Za neplatně postoupené pohledávky je ČSOB povinna do 15 dnů od doručení rozhodčího nálezu vrátit ČKA zaplacenou úplatu spolu s úroky.

Spornými aktivy byly čtyři pohledávky postoupené z ČSOB na ČKA dne 25.4. 2002 na základě Smlouvy o postoupení pohledávek a převodu práv ze směnek. Pohledávky měly vzniknout v důsledku splnění závazku bývalé IPB převzatého ČSOB na základě Smlouvy o prodeji podniku dne 19.6. 2000. Po zaplacení sjednané úplaty ČKA zjistila, že pohledávky platně nevznikly a Smlouva a státní záruka se tedy na ně nevztahuje. Jednání mezi ČKA a ČSOB nepřinesla výsledek, proto se ČKA dne 25.11. 2002 obrátila s žalobou na rozhodčí soud.

Jiří Pekárek,
tiskový mluvčí, Česká konsolidační agentura

Doporučované

Nejčtenější