Novinky

Převody aktiv bývalé IPB ovlivnily loňské hospodaření České konsolidační agentury

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

TISKOVÁ ZPRÁVA - Převody aktiv bývalé IPB ovlivnily loňské hospodaření České konsolidační agentury

Souhrnná ztráta České konsolidační agentury (ČKA) a jejího předchůdce, Konsolidační banky Praha, s.p.ú., dosáhla v roce 2001 podle předběžných výsledků hospodaření výši 38,5 miliardy korun. Tento výsledek však zatím neprošel auditorským ověřením. Vzhledem k očekávaným nákladům tvorby rezerv k portfoliu z České spořitelny (ČS) v rámci tzv. ring-fencingové smlouvy v zatím neauditované výši 1,3 miliardy ČKA předpokládá, že konečná loňská ztráta bude 39,8 miliardy.

Na výši celkové ztráty konsolidační instituce se zejména podílela potřeba tvorby opravných položek a rezerv k úvěrovým pohledávkám, především z bývalé Investiční a poštovní banky (IPB), které během roku přecházely do ČKA z Československé obchodní banky (ČSOB).

Úhradu ztráty ve výši 3,3 miliardy provede ČKA ze svého rezervního fondu, 2,5 miliardy (resp. 3,8 miliardy po tvorbě rezerv na aktiva z ČS) obdrží od FNM a 34 miliard uhradí podle zákona státní rozpočet. Bilanční suma ČKA činila na konci loňského roku 224,1 miliardy korun. Růst bilanční sumy během roku způsobilo především přebírání aktiv od České spořitelny, pohledávek zdravotních pojišťoven a aktiv bývalé IPB od ČSOB, který byl na druhé straně kompenzován aktivním řešením pohledávek. Od vzniku samotné ČKA (1.9. 2001) dokonce bilanční suma poklesla z 227 miliard o 3 miliardy.

Během roku 2001 ČKA včetně pilotního balíku postoupila pohledávky v účetní hodnotě za 14,5 miliardy korun, jejich prodejní cena byla 2,1 miliardy. Celková inkasa KOB a ČKA bez započtení příjmů od dceřiných společností a FNM představovala v roce 2001 částku 11,9 miliardy korun. Včetně inkas od Konpa, s.r.o. a České finanční, s.r.o. a FNM činily příjmy finanční skupiny celkem 35,1 miliardy korun.

Předběžné výsledky dvou nejvýznamnějších dceřiných společností ČKA - Konpo vykázalo ztrátu 5,5 miliardy, Česká finanční ztrátu 4,2 miliardy.

Jiří Pekárek,
tiskový mluvčí, Česká konsolidační agentura

Doporučované

Nejčtenější