Novinky

Česká konsolidační agentura vyhlásila soutěž na prodej bloku pohledávek

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • ČKA

TISKOVÁ ZPRÁVA - Česká konsolidační agentura vyhlásila soutěž na prodej bloku pohledávek

Česká konsolidační agentura (ČKA) vyhlásila dne 9.7. 2002 obchodní veřejnou soutěž na odprodej bloku pohledávek ze své bilance.

Blok obsahuje celkem 938 pohledávek za 480 klienty. Portfolio je strukturováno tak, aby se v něm vyskytli především klienti s rozsáhlejší úvěrovou angažovaností vůči ČKA (nad 10 milionů Kč). Celková hodnota pohledávek v bloku činí 37,8 miliardy korun.

„Vyvedení nízkobonitních pohledávek z bilance formou blokového prodeje považujeme za jeden z významných kroků v rámci přijatého koncepčního řešení, jehož konečným cílem je vypořádat aktiva ČKA v nejkratší možné době. Naším záměrem je přitom maximalizovat výnosy pro stát a eliminovat ztráty plynoucí z přebírání nebonitních aktiv,“ uvedl generální ředitel a předseda představenstva ČKA Pavel Řežábek.

Hlavní zásady soutěže jsou otevřenost, transparentnost a objektivita při posuzování nabídek. ČKA vystupuje v roli prodávajícího jako maximálně flexibilní a profesionální partner. Přímo osloveni budou všichni potenciální investoři, kteří již dříve projevili zájem o odkoupení bloku. Účast v soutěži je samozřejmě otevřena jakémukoliv tuzemskému či zahraničnímu subjektu.

Výběrové řízení je dvoustupňové. Do druhého stupně postoupí tři uchazeči s nejvyšší předběžnou nabídkou, kteří budou moci provést hloubkovou kontrolu bloku pohledávek. Závazná nabídka potom nebude moci být o více než 20 procent nižší než předběžná. Výběr zájemců do druhého kola proběhne v polovině srpna. Vypořádání celé transakce ČKA očekává za zhruba čtyři měsíce. Rozhodujícím kritériem pro vítězství v soutěži bude nabídnutá cena.

Potenciální investoři obdrží úplnou informaci o nabízených pohledávkách. ČKA nastavila podmínky soutěže tak, aby nabídky uchazečů odrážely skutečnou tržní hodnotu pohledávek.

Bližší podrobnosti o soutěži včetně jejích podmínek lze nalézt na internetové adrese ČKA.

Jiří Pekárek,
tiskový mluvčí ČKA

Doporučované

Nejčtenější