Novinky

Česká konsolidační agentura je připravena zahájit prodej aktiv společenství ŠKODA

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • ČKA

TISKOVÁ ZPRÁVA - Česká konsolidační agentura je připravena zahájit prodej aktiv společenství ŠKODA

Česká konsolidační agentura (ČKA) je připravena okamžitě zahájit společný prodej aktiv ve společenství ŠKODA tak, aby mohl být prodej dokončen a investor vybrán do konce září 2002. Agentura si je plně vědoma situace ve společenství ŠKODA a nutnosti vyhledání investora v co nejkratší době.

ČKA toto stanovisko prezentovala na včerejší (19.8. 2002) společné schůzce, kterou svolal na základě výzvy výboru věřitelů správce konkurzní podstaty Škody, a.s. Jednání se zúčastnili i poradci obou stran JPMorgan (ČKA) a Wood Company (správce).

Správce konkurzní podstaty na setkání předložil usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 19.8.2002, ve kterém soud nesouhlasí se zahájením společného prodejního procesu s ČKA, dokud nebude dořešena problematika zahraničních aktiv úpadce a nebude stanoveno přesné procento rozdělení výnosu ze společného prodeje.

Konkurs na majetek Škody, a.s. byl prohlášen dne 12.9.2001 a mezi ČKA a správcem konkursní podstaty Škody, a.s. bylo dne 14.11.2001 podepsáno prohlášení o společném postupu při řešení situace ve společenství ŠKODA.

Jiří Pekárek,
tiskový mluvčí, Česká konsolidační agentura

Doporučované

Nejčtenější