Novinky

Stabilizační dohoda pro Válcovny plechu byla podepsána

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • ČKA

Tiskové prohlášení Konsolidační banky, Nové huti, Konpa a Válcoven plechu - Stabilizační dohoda pro Válcovny plechu byla podepsána

Konsolidační banka Praha, s.p.ú. (KOB), Nová huť ,a.s a Konpo, s.r.o. jako nejvýznamnější věřitelé dnes se zástupci Válcoven plechu, a.s. (VP) podepsali stabilizační dohodu, která má zajistit dlouhodobou perspektivu stabilizace hospodaření této společnosti. Narovnání vztahů s největšími věřiteli je přitom základním předpokladem pro další rozvoj podniku. Dohoda rovněž vytváří prostor k tomu, aby se Válcovny plechu dokázaly vyrovnat s hospodářskými problémy, které se nahromadily v předchozích letech.

Součástí smluvních dokumentů je i plán restrukturalizace VP, který podnik zavazuje provádět opatření například v oblasti úspor nákladů, optimalizace výroby či přizpůsobení požadavkům trhu.

Dohoda věřitelů obsahuje i záměr kapitalizace jejich pohledávek ve výši 660 milionů korun, což by mělo mimo jiné vyřešit akcionářskou strukturu VP a zajistit rovnováhu v oblasti zdrojů. Pro státní instituce bude třeba, aby byl projekt kapitalizace schválen vládou. Vyjádřit se k němu musí i Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který by měl udělit výjimku z veřejné podpory, neboť tyto instituce ve VP postupují stejně, jako by postupoval racionální soukromý investor.

Jiří Pekárek,
tiskový mluvčí, Konsolidační banka Praha,s.p.ú.

Doporučované

Nejčtenější