Novinky

Revitalizace získala novou podobu

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • ČKA

V souladu s usnesením vlády č. 1200 z listopadu minulého roku byly dnes podepsány čtyři smlouvy, které mají zajistit rychlejší a efektivnější průběh restrukturalizace vybraných společností. Smlouvy byly podepsány mezi nástupnickou organizací správcovského konsorcia Revitalizační agentury, a.s. (RA) Latona Associates of Europe - Lazard Freres (LL) společností ODIEN RESTRUCTURING SERVICES, s.r.o. (která je ve vlastnictví společností Latona Associates of Europe a Lazard Freres) a Konsolidační bankou Praha, s.p.ú. (KOB). Ke stejnému datu došlo ke smluvnímu ukončení rámcové dohody uzavřené mezi LL a KOB a dalších navazujících dokumentů, na jejichž základě dosud probíhal proces revitalizace vybraných firem.

První uzavřené kontrakty se přitom týkají dokončení restrukturalizačních programů a následného prodeje strategickému partnerovi u společností Tatra, Zetor, Hutní montáže a Škoda Holding. Na základě smluvních ujednání přitom bude nejpozději do konce května letošního roku ze strany KOB určen ještě jeden podnik, na jehož restrukturalizaci se bude nástupce LL podílet, v tuto chvíli není jeho jméno známo.

Smyslem prováděných kroků je jasné vymezení odpovědností a pravomocí jednotlivých smluvních stran v zájmu co nejvyšší efektivity a rychlosti prováděných prací. Nově uzavírané smlouvy jsou výrazně zaměřeny na rychlé a úspěšné završení restrukturalizace a vyhledání strategického investora. Především z těchto důvodů je ve výši odměny společnosti ODIEN RESTRUCTURING SERVICES, s.r.o. (ORS) výraznou měrou zastoupen poplatek za úspěšně provedenou restrukturalizaci a nalezení nového partnera.

Konsorcium LL nadále nebude vykonávat funkci správce RA a jím jmenovaní zástupci v orgánech společnosti, včetně generálního ředitele RA pana Michaela S. Sarana, odstoupí ze svých funkcí. Podle rozhodnutí vlády bude RA nadále působit jako stoprocentní dceřiná společnost KOB a přibližně v horizontu tří měsíců dojde k jejímu začlenění do struktury KOB. K tomuto začlenění dojde pravděpodobně prostřednictvím splynutí RA s KOB při využití příslušných ustanovení Obchodního zákoníku. Očekává se, že část týmu pracovníků RA se bude i nadále podílet na rozpracovaných restrukturalizačních projektech v rámci ORS, někteří z nich se pak budou podílet na činnosti KOB.

Tomáš Krones
ředitel Kanceláře generálního ředitele
Konsolidační banka Praha, s.p.ú.

Doporučované

Nejčtenější