Novinky

138. informace - Oznámení o zániku ČKA dnem 31.12.2007

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • ČKA

Česká konsolidační agentura (ČKA) tímto oznamuje, že podle ust. § 20 zák. č. 239/2001 Sb., o České konsolidační agentuře a o změně některých zákonů, ČKA zaniká dnem 31.12.2007 bez likvidace a právním nástupcem ČKA, je stát zastoupený Ministerstvem financí ČR, na který přechází práva a závazky ČKA ke dni jejího zániku.

ČKA zřídila na tuzemském trhu:

  1. v srpnu 2001 dluhopisový program do celkového objemu nesplacené jmenovité hodnoty všech dluhopisů vydaných Emitentem v rámci tohoto dluhopisového programu ve výši maximálně 20 mld. Kč s dobou trvání programu 15 let a splatností kterékoli emise vydané v rámci programu nejvýše 15 let ode dne vydání v souladu s podmínkami dluhopisového programu;
  2. v březnu 2004 dluhopisový program do celkového objemu nesplacené jmenovité hodnoty všech dluhopisů vydaných Emitentem v rámci tohoto dluhopisového programu ve výši maximálně 20 mld. Kč s dobou trvání programu 8 let a splatností kterékoli emise vydané v rámci programu nejvýše 15 let ode dne vydání v souladu s podmínkami dluhopisového programu;
  3. v únoru 2003 dluhopisový program krátkodobých dluhopisů v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč, s dobou trvání programu do 31.12.2011 a se splatností kterékoli emise vydané v rámci programu nejdéle 1 rok, vždy však nejpozději do 31.12.2011.

Jelikož byly cíle výše uvedených dluhopisových programů ČKA naplněny, agentura nehodlá v rámci těchto dluhopisových programů vydat další dluhopisy. Z tohoto důvodu ČKA ukončila v průběhu září 2007 s příslušnými obchodníky dluhopisových programů ČKA Smlouvu o dluhopisovém programu uzavřenou v srpnu 2001 a Smlouvu o dluhopisovém programu uzavřenou v březnu 2004.

K datu zániku ČKA bude existovat jediná emise dluhopisů ČKA 4,00/10 ISIN CZ0003700692 vydaná v rámci dluhopisového programu zřízeného v srpnu 2001, splatná 5.11.2010, přijatá k obchodování na hlavním trhu BCPP.

Doporučované

Nejčtenější