Novinky

66. informace - Údaje uveřejněné emitentem za předchozích 12 měsíců

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • ČKA

I. Kontaktními osobami pro poskytování uvedených informací jsou v České konsolidační agentuře:

II. Údaje uveřejněné emitentem za předcházejících 12 měsíců

Tabulka - Údaje uveřejněné emitentem
II. Údaje uveřejněné emitentem za předcházejících 12 měsíců Datum uveřejnění V plném rozsahu lze získat na
1. Prodej akcií společnosti Kabelovna 2.5.2005 BCPP, RM-S
2. Výroční zpráva ČKA 2004 2.5.2005 BCPP, RM-S, KCP
3. Hlášení obchodů s investičními nástroji přijatými k obchodování na regulovaném trhu 2.5.2005 KCP
4. Čtvrtletní ukazatele hospodaření 2.5.2005 BCPP, RM-S, KCP
5. Nabytí majetkových podílů 6.5.2005 BCPP, RM-S
6. Splácení emise dluhopisů 16.5.2005 BCPP
7. Hlášení obchodů s investičními nástroji přijatými k obchodování na regulovaném trhu 20.5.2005 KCP
8. Prodej majetkových podílů 24.5.2005 BCPP, RM-S
9. Zcizení zaknihovaných kotovaných akcií 25.5.2005 BCPP,RM-S
10. Prodej majetkového podílu 27.5.2005 BCPP, RM-S
11. Nabytí majetkových podílů 31.5.2005 BCPP, RM-S
12. Zcizení zaknihovaných kotovaných akcií 1.6.2005 BCPP, RM-S
13. Prodej kmenových akcií 3.6.2005 BCPP, RM-S
14. Konsolidovaná účetní závěrka 9.6.2005 BCPP, RM-S, KCP
15. Hlášení obchodů s investičními nástroji přijatými k obchodování na regulovaném trhu 17.6.2005 KCP
16. Prodej emise cenných papírů 20.6.2005 BCPP, RM-S
17. Příprava vydání desáté emise 22.6.2005 BCPP, RM-S
18. Hlášení obchodů s investičními nástroji přijatými k obchodování na regulovaném trhu 7.7.2005 KCP
19. Hlášení obchodů s investičními nástroji přijatými k obchodování na regulovaném trhu 12.7.2005 KCP
20. Nabytí emise cenných papírů 14.7.2005 BCPP, RM-S
21. Příprava vydání jedenácté emise 25.7.2005 BCPP, RM-S
22. Převedení zaknihovaných akcií na majitele 27.7.2005 BCPP, RM-S
23. Čtvrtletní ukazatele hospodaření 28.7.2005 BCPP, RM-S, KCP
24. Pololetní zpráva 1.8.2005 BCPP, KCP, RM-S
25. Hlášení obchodů s investičními nástroji přijatými k obchodování na regulovaném trhu 30.8.2005 KCP
26. Hlášení obchodů s investičními nástroji přijatými k obchodování na regulovaném trhu 5.9.2005 KCP
27. Prodej emise cenných papírů 6.9.2005 BCPP, RM-S
28. Nabytí emise cenných papírů 7.9.2005 BCPP, RM-S
29. Hlášení obchodů s investičními nástroji přijatými k obchodování na regulovaném trhu 21.9.2005 KCP
30. Čtvrtletní ukazatele hospodaření 31.10.2005 KCP, BCPP, RM-S
31. Prodej podílu komanditisty 31.10.2005 BCPP, RM-S
32. Hlášení obchodů s investičními nástroji přijatými k obchodování na regulovaném trhu 31.10.2005 KCP
33. Nabytí majetkových podílů 3.11.2005 BCPP,RM-S
34. Hlášení obchodů s investičními nástroji přijatými k obchodování na regulovaném trhu 10.11.2005 KCP
35. Přechod akcií na hlavního akcionáře 1.12.2005 BCPP, RM-S
36. Prodej kmenových akcií 1.12.2005 BCPP, RM-S
37. Hlášení obchodů s investičními nástroji přijatými k obchodování na regulovaném trhu 6.12.2005 KCP
38. Nabytí emise cenných papírů 6.12.2005 BCPP, RM-S
39. Prodej emise cenných papírů 12.12.2005 BCPP, RM-S
40. Prodej emise cenných papírů 14.12.2005 BCPP, RM-S
41. Nabytí emisí nekotovaných cenných papírů 14.12.2005 BCPP, RM-S
42. Nabytí kmenových listinných akcií 20.12.2005 BCPP, RM-S
43. Hlášení obchodů s investičními nástroji přijatými k obchodování na regulovaném trhu 10.1.2006 KCP
44. Předběžné výsledky hospodaření 2.2.2006 BCPP, RM-S,KCP
45. Prodej majetkového podílu 6.2.2006 BCPP, RM-S
46. Hlášení obchodů s investičními nástroji přijatými k obchodování na regulovaném trhu 9.2.2006 KCP
47. Prodej majetkového podílu 10.2.2006 BCPP, RM-S
48. Hlášení obchodů s investičními nástroji přijatými k obchodování na regulovaném trhu 22.2.2006 KCP
49. Nabytí emisí cenných papírů 9.3.2006 BCPP, RM-S
50. Hlášení obchodů s investičními nástroji přijatými k obchodování na regulovaném trhu 29.3.2006 KCP
51. Informace o soudním sporu 31.3.2006 BCPP, RM-S
52. Odvolání a jmenování členů DR ČKA 7.4.2006 BCPP, RM-S
53. Hlášení obchodů s investičními nástroji přijatými k obchodování na regulovaném trhu 21.4.2006 ČNB
54. Nabytí emisí cenných papírů 25.4.2006 BCPP, RM-S
55. Změnové Stanovy + konečná verze Stanov ČKA 26.4.2006 BCPP, RM-S
56. Čtvrtletní ukazatele hospodaření 27.4.2006 BCPP, RM-S
57. Výroční zpráva ČKA 2005 2.5.2006 BCPP, RM-S, ČNB
58. Prodej emisí cenných papírů 3.5.2006 BCPP, RM-S
59. Nabytí emisí cenných papírů 5.5.2006 BCPP, RM-S
60. Hlášení obchodů s investičními nástroji přijatými k obchodování na regulovaném trhu 4.5.2006 ČNB
61. Prodej emisí cenných papírů 9.5.2006 BCPP, RM-S
62. Nabytí emisí cenných papírů 10.5.2006 BCPP, RM-S
63. Odvolání členů představenstva 11.5.2006 BCPP, RM-S
64. Nabytí emisí cenných papírů 12.5.2006 BCPP, RM-S
65. Hlášení obchodů s investičními nástroji přijatými k obchodování na regulovaném trhu 17.5.2006 ČNB

 

Doporučované

Nejčtenější