Novinky

Aktuality 2007/2008

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • ČKA

Agenda převzatá z bývalé ČKA od 1. ledna 2008.

Od 1. ledna 2008 působnost bývalé ČKA přechází na Ministerstvo financí

Na základě zákona č. 239/2001 Sb. ze dne 26. června 2001, o České konsolidační agentuře a o změně některých zákonů (zákon o České konsolidační agentuře), podle § 20, byla ke dni 31.12.2007 zrušena Česká konsolidační agentura a její majetek, zbývající činnosti a kompetence přešly zákonem na Ministerstvo financí. Údaje k 31.12.2007 uvedené na webových stránkách ČKA byly převedeny do internetových stránek MF (Archiv bývalé ČKA).

Působnost bývalé ČKA ČR je od 1.1.2008 na Ministerstvu financí zajišťována odborem 46 - Mezinárodně právní a agenda převzatá z ČKA a od 1.1.2011 odborem 45 - Realizace dispozic s majetkem státu.

 

Archiv převzatých informací ČKA ke dni 31.12. 2007

Údaje k 31.12.2007 uvedené na webových stránkách ČKA nebudou nadále aktualizovány.

Zdroj: bývalá ČKA, aktualizováno ke dni 31.12.2007

 

Související informace

 

Doporučované

Nejčtenější