Novinky

Pomoc Světové banky

Vydáno

 • Světová banka
 • Jedno inkasní místo
 • Veřejný sektor
Aktualizováno 12. 10. 2011

Ve dnech 13. až 19. září 2011 proběhla další mise Světové banky (SB).

Ve dnech 13. až 19. září 2011 rovněž probíhala mise Světové banky, jejímž cílem bylo posouzení pokroku v projektu Jednoho inkasního místa, ale zejména posouzení Studie proveditelnosti Jednoho inkasního místa pro příjmy veřejných rozpočtů. Ačkoliv Česká republika ještě neobdržela závěrečnou zprávu, z předběžných doporučení lze zmínit zejména tyto body:

 • realizace Jednoho inkasního místa by se měla více zaměřit na modernizaci procesů, kterými lze dosáhnout jak efektivnějšího výkonu správy daní, tak většího snížení administrativní zátěže pro poplatníky;
 • toho lze dosáhnout vynaložením vyšších nákladů, které ale přinesou v budoucnu vyšší úspory;
 • předpokládaná realizace v roce 2013 je příliš ambiciózní a v souladu se Studií by se měl začátek projektu posunout na rok 2014.
 • Zdroj: Světová banka - Zpráva o integrované správě příjmů – část I. - Hodnocení vládního plánu na sloučení daňové   celní správy, ke stažení ve formátu Word, česká verze 
 • Zdroj: Světová banka - Zpráva o integrované správě příjmů – část II. - Hodnocení plánu sjednocení výběru příspěvků na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění  v rámci jednotné správy příjmů, ke stažení ve formátu Word, česká verze 
 • Zdroj: Světová banka - Zpráva z tematických pracovních skupin, publikováno 04/2009 ke stažení ve formátu PowerPoint, česká verze
 • Zdroj: Světová banka - Report on Vision and Strategy for an Integrated Revenue Administration - April 2009, publikováno 04/2009, ke stažení ve formátu Pdf, anglická verze
 • Zdroj: Světová banka - Zpráva Světové banky o vizi a strategii pro integrovanou správu příjmů,  duben 2009, publikováno 05/2009, ke stažení ve formátu Pdf,česká verze

 

Doporučované

Nejčtenější