Novinky

Vypsána veřejná zakázka na komplexní odstranění starých ekologických zátěží

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ekologické zakázky
  • Ekologické závazky

V pondělí 15. prosince bylo na Centrální adrese zveřejněno vyhlášení veřejné zakázky na komplexní odstranění starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací. Zájemci se mohou hlásit do 9. února 2009.

Výběrové řízení bude probíhat ve dvou fázích.

V prvním kole budou zájemci prokazovat schopnost zvládnout zakázku předložením dokumentů, jimiž budou dokládat reference, dostatečné zázemí, personální a technické vybavení, finanční garance, technické vybavení. Po splnění kvalifikačních předpokladů budou uchazečům zpřístupněny veškeré podrobné podklady k jednotlivým lokalitám, na jejichž základě pak předloží cenovou nabídku.

Začátek druhého kola předpokládáme na přelomu března a dubna 2009, od jeho začátku poběží lhůta 120 dní na podání finální cenové nabídky. Jediným kritériem hodnocení bude nabídnutá výše ceny. Následně Ministerstvo financí předloží vládě návrh smlouvy s vítězem výběrového řízení, která rozhodne, zda bude smlouva uzavřena.

Ing. Ivan Fuksa,
I. náměstek ministra financí ČR

 

Doplňující informace

Ekologické závazky státu - Řešení velkého dluhu - České republiky (.PPT, 465 kB)- (Prezentace z tiskové konference MF, konané dne 17. prosince 2008)

Nejčtenější