Novinky

Odstraňování starých ekologických škod

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ekologické zakázky
  • Ekologické závazky

Hospodářské noviny, 9.3.2009, Tanec miliard kolem obří zakázky, Martin Mařík:

HN:
Ministerstvo financí při prosazování jediné zakázky vždy zdůrazňovalo, že je třeba škody odstranit do roku 2015. A to se dá podle něj stihnout právě jen obřím tendrem, dosavadní postup po jednotlivých zakázkách by byl zdlouhavý. »Nebyli bychom schopni do roku 2015 dostát svým závazkům,« tvrdil ministr financí Miroslav Kalousek ještě na přelomu roku.
Jenže teď se ukazuje, že žádný »konečný termín« v roce 2015 neexistuje. Nikdo ho nepožaduje po ministerstvu, ani ho nechce třeba Evropská unie po Česku.
Argument, že je nutné vše řešit jedním tendrem z časových důvodů, tedy neplatí.

Komentář MF:

Není pravda. Časový argument nejen platí, ale je pro ministerstvo financí naprosto klíčový. MF již od počátku opakovaně uvádí na tiskových konferencích (dne 8. dubna a 17. prosince 2008), v podkladech k těmto tiskovým konferencím, na svých webových stránkách i ve vyjádřeních jednotlivým médiím, že Česku sankce reálně hrozí. V případě, kdy nebudeme schopni dodržet termíny stanovené Českou inspekcí životního prostředí nebo nedojde k odstranění ekologických zátěží ve velmi krátké době, hrozí arbitrážní žaloby ze strany podniků - majitelů znečištěných lokalit. Rok 2015 jsme vždy uváděli jako náš cíl pro odstranění škod.


HN:
Ministerstvo financí a vláda ovšem mohou maximální hranici, kterou stát vítězi tendru vyplatí, naopak ještě zvyšovat. Mohou totiž zvyšovat garanci různým firmám, jimž se stát zavázal škody odstranit. A přesně o tom bude jednat kabinet právě dnes - kdy chce zvýšit tyto garance Spolaně a dalším třem podnikům.

Komentář MF:

Není pravda. Nabídnutá cena bude konečná a nebude možno ji zvýšit. To je jednou ze základních předností komplexní zakázky, na rozdíl od dosavadního postupu, který je nejen velmi pomalý, ale současně reálně hrozí, že se sanace prodraží. Tato rizika komplexní řešení úspěšně eliminuje.

Nejčtenější