Novinky

O budoucnosti regulace finančních trhů v Praze diskutovali experti členských států EU

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Předsednictví ČR v Radě EU

V Praze 15. 6. 2009

Ve dnech 12.-13. června proběhl v Praze mezinárodní workshop s názvem „Nová regulace finančních trhů“ („Towards a New Financial Regulatory Framework”). Akci v rámci českého předsednictví EU organizovalo Ministerstvo financí.

Konference, která se konala v historických prostorách Kaiserštejnského a Malostranského paláce, se účastnili zástupci Evropské komise, expertů členských států EU včetně představitelů orgánů dohledu a profesních asociací. Přítomní diskutovali o nově vznikající architektuře pro dohled nad finančními trhy, o otázkách hedge fondů, ratingových agentur, stejně jako regulaci bank a pojišťoven. Účastníci workshopu ocenili práci českého předsednictví a dosažení konsenzu v řadě sporných otázek týkajících se regulace ratingových agentur a pojišťoven, a zejména politické dohody ministrů o budoucím uspořádání dohledu nad finančním trhem.

Náměstkyně ministra financí Klára Hájková v úvodním projevu připomněla, že zatímco protikrizové kroky pro stabilizaci finančních trhů již přinesly první ovoce, dlouhodobá legislativní opatření zaměřená na původ krize jsou teprve ve vývoji. „Legislativa byla v posledních několika měsících tvořena až příliš překotným tempem. Pokud by měl tento trend pokračovat, vzniká riziko, že při veškeré dobré vůli všech aktérů, může dojít k závažným regulatorním pochybením,“ uvedla Klára Hájková.

Konference poukázala na nedostatky v konceptu regulace a dohledu nad nadnárodními finančními skupinami, včetně omezování systémového rizika. Většina se shodla na nutnosti posílit sdílení kompetencí mezi domácími orgány dohledu a nově navrhovanými evropskými strukturami v oblasti makro- i mikro-obezřetnostního dohledu. I když není tento model sdílení kompetencí zcela konzistentní, zdá se být jedinou vhodnou volbou k alternativám pozvolného rozpadu jednotného trhu nebo úplné centralizaci dohledu na evropské úrovni.

Výbor evropských orgánů bankovního dohledu CEBS zmínil, že panevropské zátěžové testy finančních institucí se potýkají s problémem různorodosti národních úprav. Národní orgány dohledu jej považují za pouze doplňkový mechanismus k vlastním, tvrdším testům zaměřeným na domácí podmínky. Banky by měly projít nejhoršími simulovaným scénáři, aby trh neměl dalších pochyb o jejich finančním zdraví.

Evropská komise odolávala velké kritice správců alternativních investičních fondů a profesních asociací. Navrhovaná směrnice postihující většinu dosud neregulovaných fondů dle jejich názoru příliš drasticky zasahuje do uspořádání trhu a může tak vést k delokalizaci tohoto odvětví mimo EU.

Dohodnutý rámec regulace prostřednictvím nedávno přijaté směrnice Solvency II přinese kvalitativní změnu do řízení rizik pojišťoven. Účastníci konference nicméně vznesli přání, aby vzhledem k přílišné techničnosti nebyla část pravidel zahrnuta do prováděcích předpisů směrnice, ale zůstala v pravomoci nové Evropské agentury pro pojišťovnictví.

Radka Kohutová,
tisková mluvčí MF ČR pro CZ PRES

Logo - České předsednictví v Radě EU 2009

Doporučované

Nejčtenější