Novinky

2009

Tiskové zprávy a aktuality CZ PRES za rok 2009 vydávané k Předsednictví ČR v Radě EU.

ilustrace

Vydáno

Shrnutí mezinárodního workshopu - Nová regulace finančních trhů - konaného v Praze 12. a 13. června 2009

Shrnutí mezinárodního workshopu s názvem Nová regulace finančních trhů konaného v Praze 12. a 13. června 2009. Setkání organizovalo Ministerstvo financí pod hlavičkou českého předsednictví. Uskutečnilo se v historických prostorách Kaiserštejnského a Malostranského paláce a vedle expertů z členských států EU se jej zúčastnili také představitelé Evropské komise.

Vydáno

Dne 1. července 2009 převzalo štafetu Předsednictví v Radě EU Švédské království

Mezi hlavní priority švédského předsednictví patří boj s následky hospodářské krize a se změnami klimatu. Švédsko je součástí takzvaného Tria společně s minulým předsednictvím – francouzským a českým. Rotující předsednictví Rady Evropské unie se střídá po šesti měsících. Předsednictví však fungují v Triech proto, aby zůstala v co největší možné míře zachována kontinuita v řízení Rady.

Vydáno

Společné prohlášení předsednictví Rady ECOFIN a Evropské komise o fiskálním balíčku, který přijal lotyšský parlament 16. června 2009

Předsednictví a Evropská komise vítají nový fiskální balíček pro rok 2009 a 2010, který dnes přijal lotyšský parlament.

Je to odvážný a ambiciózní krok směřující k odstranění fiskální nerovnováhy. Pozitivně hodnotíme zejména fakt, že tento balíček má podporu sociálních partnerů. To ukazuje, že klíčové zúčastněné subjekty si uvědomují potřebu rázných opatření v dnešní složité hospodářské situaci a jsou odhodlány taková opatření podniknout, což je zásadní.

Vydáno

Tiskové avízo k mezinárodnímu workshopu s názvem Nová regulace finančních trhů

Ve dnech 12.-13. června bude Praha hostit mezinárodní workshop „Nová regulace finančních trhů“ („Towards a new financial regulatory framework“) Setkání organizuje Ministerstvo financí pod hlavičkou českého předsednictví. Uskuteční se v historických prostorách Kaiserštejnského a Malostranského paláce a vedle expertů z členských států EU se jej zúčastní také představitelé Evropské komise.

Vydáno

Ministr financí Eduard Janota vystoupil na Konferenci výborů pro evropské záležitosti parlamentů EU

Praha ve dnech 10.-12. května 2009 hostí 41. Konferenci výborů pro evropské záležitosti parlamentů členských zemí EU (tzv. COSAC). Na dnešní části jednání poslanci diskutovali mimo jiné o aktuální hospodářské a finanční situaci v Evropě. Na konferenci vystoupili rovněž ministr financí ČR Eduard Janota spolu s dnes už bývalým mistrem financí Miroslavem Kalouskem.

Vydáno

Ministři financí EU se sešli na jednání Rady ECOFIN

Po dubnovém neformálním setkání v Praze jednali ministři financí a hospodářství členských států Evropské unie opět v Bruselu. Pravidelnému zasedání Rady ECOFIN předsedal český ministr financí Miroslav Kalousek. Rada se věnovala především aktuální hospodářské a finanční situaci, udržitelnosti a kvalitě veřejných financí a daňovým otázkám.

Vydáno

České předsednictví doufá v hladké potvrzení dohody o CRD

České předsednictví v pátek 17. dubna 2009 informovalo členské státy o stavu projednávání novely směrnice o kapitálových požadavcích (Capital Requirements Directive, CRD). Mezi předsednictvím a zástupci Evropského parlamentu bylo dosaženo předběžné dohody ve všech důležitých politických otázkách.

Vydáno

Ptali jste se ministra financí Miroslava Kalouska v online evropském chatu (záznam)

Ministr financí Miroslav Kalousek zodpověděl vaše dotazy týkající se závěrů Neformálního zasedání ministrů pro hospodářské a finanční záležitosti v online evropském chatu v úterý 7.4. ve 14:00. Po skončení chatu se objevily nejzajímavější dotazy i odpovědi z obou jazykových verzí chatu v Aktualitách na webu - http://www.eu2009.cz/.

Chat proběhl ve dvou jazycích – v češtině mohou dotazy pokládat domácí, v angličtině pak zahraniční čtenáři. České a anglické dotazy se zobrazují pouze v příslušné jazykové verzi chatu. Pokud si tedy chcete přečíst všechny dotazy, které ministr zodpověděl, otevřete si obě jazykové verze.

Vydáno

Prohlášení neformálního ECOFINu (Praha 4.04. 2009)

Ministři diskutovali o vývoji na finančních trzích a o účetních standardech. Přivítali dohodu dosaženou v rámci G20 ohledně klíčových kroků, které mají podniknout instituce vydávající standardy do konce roku 2009. Obzvláště uvítali shodu na tom, že by se měly vylepšit účetní standardy ocenění finančních produktů, a to vzhledem k jejich likviditě a danému investičnímu horizontu a při současném potvrzení rámce účetnictví na základě reálné hodnoty. Také přivítali výzvu, aby instituce vydávající účetní standardy pracovaly urychleně s dohledovými orgány na dosažení jasnosti a soustavnosti uplatňování standardů oceňování na mezinárodní úrovni.

Vydáno

Proběhl první den neformálního zasedání ministrů financí a guvernérů centrálních bank zemí EU

Praha ve dnech 3. a 4. dubna hostí neformální setkání ministrů financí a hospodářství a guvernérů centrálních bank zemí Evropské unie. Zasedání řídí ministr financí a předseda Rady Ecofin Miroslav Kalousek. Jednání se účastní rovněž komisaři J. Almunia a Ch. McCreevy, prezident Evropské centrální banky J.-C. Trichet a prezident Evropské investiční banky P. Maystadt. Hostem prvního dne jednání byl i bývalý italský ministr financí a současný prezident think-tanku Notre Europe T. Padoa-Schioppa.

První den jednání byl věnován především aktuální hospodářské situaci a vývoji na finančních trzích. Ministři a guvernéři přitom reflektovali i výsledky summitu G20 2. dubna v Londýně.

Vydáno

Summit G20 v Londýně

Český premiér a předseda Evropské rady Mirek Topolánek se společně s ministrem financí a předsedou Rady Ecofin Miroslavem Kalouskem účastní v Londýně vrcholné schůzky skupiny G20.

Vydáno

Ministři financí a guvernéři centrálních bank zemí EU se v Praze setkají na neformálním zasedání ECOFIN

Ve dnech 3. a 4. dubna se bude v Praze konat neformální setkání ministrů financí a hospodářství a guvernérů centrálních bank zemí Evropské unie. Setkání bude předsedat český ministr financí Miroslav Kalousek a zúčastní se jej rovněž komisaři Joaquín Almunia a Charlie McCreevy, prezident Evropské centrální banky Jean-Claude Trichet či prezident Evropské investiční banky Phillipe Maystadt. Pozvání ministra Kalouska přijala i řada významných hostů, mezi nimi Jacques de Larosière, pověřený vedením Skupiny na vysoké úrovni k dohledu nad finančním trhem či bývalý italský ministr financí a současný prezident think-tanku Notre Europe Tommaso Padoa-Schioppa.

Vydáno

Evropské celní správy budou pokračovat v usnadňování celních procedur při dovozech a vývozech zboží

V Praze dnes skončilo setkání generálních ředitelů celních správ členských zemí EU, kandidátských zemí Chorvatska a Turecka, dále pak Srbska, Makedonie, Norska a Švýcarska. Motem setkání bylo „Moving forward together“ – Společně kupředu. Generální ředitelé projednali tzv. Pražskou výzvu, která nastínila zásadní směry vývoje v oblasti elektronizace celního řízení (e-Customs).

Vydáno

České předsednictví dosáhlo dohody o návrhu nařízení o přeshraničních platbách

Výbor stálých zástupců (tzv. COREPER) dnes schválil návrh nového nařízení o přeshraničních platbách v eurech. Jedná se o kompromisní text dohodnutý mezi Radou EU a Evropským parlamentem. Právě ten by měl návrh nařízení oficiálně schválit během plenárního zasedání ve druhé polovině dubna. Rada EU jej pak formálně potvrdí na svém květnovém zasedání.

Vydáno

České předsednictví dosáhlo dohody o návrhu směrnice o elektronických penězích

Výbor stálých zástupců (tzv. COREPER) dnes schválil návrh nové směrnice upravující vydávání elektronických peněz a dohled nad institucemi elektronických peněz. Jedná se o kompromisní text dohodnutý mezi Radou EU a Evropským parlamentem. Evropský parlament by měl návrh směrnice oficiálně schválit během plenárního zasedání ve druhé polovině dubna. Rada EU jej pak formálně potvrdí v průběhu května.

Vydáno

Setkání ministrů financí České republiky a Malty

Český ministr financí Miroslav Kalousek přijal 16. března 2009 v Praze svého maltského kolegu - ministra financí, hospodářství a investic Tonio Fenecha. Ve světle příprav na březnové zasedání Evropské rady v Bruselu, následované dubnovým summitem G20 v Londýně, spolu ministři hovořili hlavně na téma současné hospodářské a finanční situace, ale i o opatřeních v boji proti krizi. Dotkli se otázky implementace tzv. Plánu obnovy a zodpovědné fiskální politiky v obtížných časech.

Vydáno

Ministr financí Miroslav Kalousek se jako předseda rady Ecofin zúčastnil setkání ministrů financí a guvernérů centrálních bank zemí G20

Český ministr financí Miroslav Kalousek se jako předseda Rady pro hospodářské a finanční záležitosti (tzv. Ecofin) zúčastnil zasedání ministrů financí členských zemí G20 v britském Horshamu. V přípravě na klíčový Londýnský summit zemí G20 , který se bude konat 2. dubna, diskutovali ministři financí a guvernéři centrálních bank o společném postupu v boji proti globální finanční a hospodářské krizi.

Vydáno

Setkání ministrů financí České republiky a Lucemburska v Praze

Dne 12. března 2009 se český ministr financí Miroslav Kalousek krátce setkal s premiérem a ministrem financí Lucemburska, Jean-Claudem Junckerem, který byl v tento den na oficiální návštěvě České republiky. Ministři hovořili o aktuálních tématech spojených se současnou hospodářskou a finanční krizí v EU. Mimo jiné se dotkli otázek makrofinanční stability v Evropě a řešení situace států, které čelí významným nerovnováhám. Předmětem debaty byla i fiskální situace v EU. Lucemburský premiér poblahopřál českému předsednictví za dosažení dohody na úterním zasedání Rady Ecofin, týkající se uplatňování snížených sazeb DPH v určitých sektorech.

Vydáno

Ministr financí Miroslav Kalousek již potřetí předsedal jednání Rady Ecofin

Rada ministrů pro hospodářské a finanční záležitosti se letos již potřetí sešla v Bruselu pod vedením českého ministra financí Miroslava Kalouska. Rada Ecofin se věnovala přípravě jarního summitu Evropské unie a přijala stanoviska k 21 stabilizačním a konvergenčním programům zemí EU.

Vydáno

Ministři financí zemí Evropské unie se v Bruselu sešli na jednání Rady Ecofin

Český ministr financí Miroslav Kalousek již podruhé předsedal Radě Ecofin. V rámci přípravy jarní Evropské rady ministři financí diskutovali o provádění Evropského plánu hospodářské obnovy a zaměřili se na opatření učiněná na národní úrovni. Rada Ecofin se v této souvislosti dotkla i otázek spojených s prostorem pro provádění fiskálních stimulů a vhodného načasování konsolidace rozpočtů.

Vydáno

Ministři financí EU se v Bruselu sejdou na zasedání Rady Ecofin

V úterý 10. února se v tomto roce již podruhé sejdou ministři financí a hospodářství zemí EU na jednání Rady Ecofin. Zasedání bude předsedat ministr financí České republiky Miroslav Kalousek. Se svými kolegy se bude kromě dalších věnovat také otázkám souvisejícím s přípravou jarní Evropské rady – premiéři členských zemí zasednou k jednacímu stolu 19.-20. března 2009.

Vydáno

Ministr financí Miroslav Kalousek představil v Radě Ecofin priority českého předsednictví

Dne 20. ledna zasedla poprvé Rada ministrů financí a hospodářství EU (ECOFIN) pod vedením ministra financí České republiky Miroslava Kalouska. Stěžejní diskuse se vedla k hlavním výzvám rozpočtové a hospodářské politiky pro nadcházející období roku 2009, zejména v kontextu aktuálně zveřejněné předpovědi Evropské komise a rovněž ve světle plánu na oživení evropského hospodářství, který v prosinci schválila Evropská rada. Předseda Rady ECOFIN představil priority a záměry českého předsednictví.

Vydáno

Ministři financí se sejdou na prvním zasedání Rady Ecofin v roce 2009

Dne 20. ledna proběhne v Bruselu první zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (tzv. Ecofin) pod taktovkou českého předsednictví. V předvečer jednání se uskuteční pravidelné setkání ministrů zemí, které přijaly společnou měnu euro (tzv. Euroskupina). V úvodu zasedání představí ministr financí Miroslav Kalousek program Rady Ecofin v době českého předsednictví.

Vydáno

Hlavní prioritní oblasti ČR během předsednictví EU

Motto „Evropa bez bariér“ má i politický a historický význam. Rok 2009 je rokem významných výročí – především dvacátého výročí pádu „železné opony“ a pátého výročí historicky největšího rozšíření Evropské unie – která připomenou úspěšný projekt znovusjednocování Evropy.

Pouze ekonomicky silná a soudržná EU bez vnitřních bariér vycházející ze svých hodnot a kořenů bude schopná řešit složité globální problémy a své postavení v dnešním světě. Klíčovými tématy českého předsednictví proto budou Ekonomika, Energetika a Evropská unie ve světě.