Novinky

Ministři financí a guvernéři centrálních bank zemí EU se v Praze setkají na neformálním zasedání ECOFIN

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Předsednictví ČR v Radě EU

V Praze, 27. 3. 2009

Ve dnech 3. a 4. dubna se bude v Praze konat neformální setkání ministrů financí a hospodářství a guvernérů centrálních bank zemí Evropské unie. Setkání bude předsedat český ministr financí Miroslav Kalousek a zúčastní se jej rovněž komisaři Joaquín Almunia a Charlie McCreevy, prezident Evropské centrální banky Jean-Claude Trichet či prezident Evropské investiční banky Phillipe Maystadt. Pozvání ministra Kalouska přijala i řada významných hostů, mezi nimi Jacques de Larosière, pověřený vedením Skupiny na vysoké úrovni k dohledu nad finančním trhem či bývalý italský ministr financí a současný prezident think-tanku Notre Europe Tommaso Padoa-Schioppa.

Ministři financí nejprve projednají otázky související s prováděním Paktu stability a růstu, zejména pak návrhy rozhodnutí o existenci nadměrného rozpočtového schodku některých členských zemí a doporučení pro jeho nápravu.

Společně s guvernéry pak ministři zhodnotí aktuální vývoj na finančních trzích i celkovou hospodářskou situaci a pohovoří o výsledcích summitu zemí G20, který se koná pouhý den před neformálním setkáním v Praze.

Dalším tématem jednání budou aktuální otázky Mezinárodního měnového fondu. Debata ministrů bude první etapou přípravy příspěvku EU pro jarní zasedání MMF a Světové banky 25.-26. dubna ve Washingtonu.

V návaznosti na konferenci „Rozšíření EU – 5 let poté“, kterou uspořádalo české předsednictví počátkem března v Praze, zhodnotí ministři Rady ECOFIN a guvernéři centrálních bank ekonomické přínosy a náklady historicky největšího rozšíření EU v roce 2004. Svou diskusi ministři a guvernéři zaměří především na makrofinanční stabilitu, vnitřní trh a pracovní mobilitu v EU.

Druhý den jednání bude věnován problematice finančního trhu. Neformální ECOFIN čeká důležitá debata o reformě dohledu nad finančním trhem Evropské unie. Podkladem pro diskusi bude především zpráva skupiny J. de Larosièra, ale také sdělení Evropské komise z 4. března. Ministři a guvernéři budou hovořit o zajištění makrofinanční stability v EU i o budoucím uspořádání dohledu nad institucemi finančního trhu.

Radka Kohutová,
tisková mluvčí MF ČR pro CZ PRES

Logo - České předsednictví v Radě EU 2009

Doporučované

Nejčtenější