Novinky

Ministr financí Eduard Janota vystoupil na Konferenci výborů pro evropské záležitosti parlamentů EU

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Předsednictví ČR v Radě EU

V Praze 11. 5. 2009

Praha ve dnech 10.-12. května 2009 hostí 41. Konferenci výborů pro evropské záležitosti parlamentů členských zemí EU (tzv. COSAC). Na dnešní části jednání poslanci diskutovali mimo jiné o aktuální hospodářské a finanční situaci v Evropě. Na konferenci vystoupili rovněž ministr financí ČR Eduard Janota spolu s dnes už bývalým mistrem financí Miroslavem Kalouskem.

Úvodní příspěvek o ekonomické situaci a jejím řešení z pohledu českého předsednictví přednesl bývalý ministr financí a předseda Rady EU pro hospodářské a finanční záležitosti (tzv. Rada ECOFIN) Miroslav Kalousek. Ten mimo jiné zdůraznil potřebu dodržovat evropská pravidla pro státní pomoc. Rovněž apeloval na zdržení se protekcionismu při pomoci ekonomikám. Vyzdvihl nutnost zahájit konsolidaci veřejných rozpočtů co nejdříve, a tím zajistit dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. Bývalý ministr připomněl úspěchy českého předsednictví při naplňování společné strategie EU proti krizi – zejména dohodu o snížených sazbách DPH u služeb s vysokým podílem lidské práce, která by měla podpořit zaměstnanost v příslušných sektorech, a dosažení dohody s Evropským parlamentem k významným legislativním aktům v oblasti finančních služeb.

Po něm se slova ujal nově jmenovaný ministr financí ČR a současný předseda Rady ECOFIN Eduard Janota. Ten nastínil, jaké jsou další plány českého předsednictví, zejména s ohledem na přípravu příspěvku Rady ECOFIN pro červnovou Evropskou Radu. Ta se zaměří zejména hodnocení pokroku dosaženého při naplňování Plánu evropské hospodářské obnovy a přípravu reformy dohledu nad finančním trhem v EU.

Radka Kohutová,
tisková mluvčí MF ČR pro CZ PRES

Logo - České předsednictví v Radě EU 2009

Doporučované

Nejčtenější