Novinky

České předsednictví dosáhlo dohody o návrhu směrnice o elektronických penězích

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Předsednictví ČR v Radě EU

V Praze, 25. 3. 2009

Výbor stálých zástupců (tzv. COREPER) dnes schválil návrh nové směrnice upravující vydávání elektronických peněz a dohled nad institucemi elektronických peněz. Jedná se o kompromisní text dohodnutý mezi Radou EU a Evropským parlamentem. Evropský parlament by měl návrh směrnice oficiálně schválit během plenárního zasedání ve druhé polovině dubna. Rada EU jej pak formálně potvrdí v průběhu května.

Nová směrnice by měla nahradit dosavadní směrnici 2000/46/ES. České předsednictví při jednáních usilovalo především o odstranění vysokých regulatorních bariér, které znemožňují rozvoj trhu elektronických peněz v Evropské unii, a o nastavení přiměřených podmínek pro podnikání institucí elektronických peněz. Tohoto cíle se podařilo dosáhnout.

Zásadní změnou, kterou přináší návrh směrnice, je snížení regulatorní zátěže institucí elektronických peněz a přiblížení jejich postavení právní úpravě platebních institucí podle směrnice o platebních službách. V oblasti kapitálových požadavků dochází ke snížení počátečního kapitálu ze stávajícího 1 000 000 EUR na 350 000 EUR, tedy přibližně na jednu třetinu.

Výraznou změnou proti dosavadní úpravě je umožnění existence tzv. hybridních institucí elektronických peněz, tedy institucí, které kromě vydávání elektronických peněz vykonávají další činnosti. To je velmi důležité např. pro mobilní operátory, kteří budou moci rozvíjet své služby v jasně definovaném právním prostředí.

Elektronické peníze jsou jednou z priorit českého předsednictví v oblasti finančních služeb. Dosavadní regulace neumožňovala plně využít potenciál, který elektronické peníze jako alternativní způsob placení mají. Návrh směrnice je rovněž v souladu s prioritou lepší regulace a snižování administrativní zátěže.

Radka Kohutová,
tisková mluvčí MF ČR pro CZ PRES

Logo - České předsednictví v Radě EU 2009

Doporučované

Nejčtenější