Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"rád bych totou cestou požádal MFČR, jako ministerstvo odpovědné podle z. č. 2/1969 Sb. a z č. 218/2000 Sb. za státní rozpočet ČR o infomaci o vývoji limitů výdajů kapitoly státního rozpočtu ČR č. 307 - Ministerstvo obrany ČR pro střednědobé výhledy schvalované vládou ČR usnesením v období let 2002 až 2018, a to ve struktuře a podrobnosti odpovídající přiložené tabulce. Ta obsahuje informace o vývoji těchto limitů podle usnesení zmiňovaných MOČR v jeho materiálech, ke kterým jsem měl přístup, domnívám se však, že asi nejde o úplný výčet."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"Podle tabulky č. 7 Zprávy o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2017 informovaly kontrolní orgány v souladu s § 22 odst. 6 zákona o finanční kontrole Ministerstvo financí o závažných zjištěních z vykonaných finančních kontrol v 81 případech. Žádám popis těchto případů včetně uvedení stručné charakteristiky události (jednání) ve vztahu ke skutkové podstatě konkrétního zjištění nasvědčujícímu spácháni trestného činu, charakteristiky důsledku včetně hodnotového vyjádření pro orgán veřejné správy (odhad škody pokud tak lze učinit),datum předání informace MF podle § 22 odst.6 zákona o finanční kontrole, č.j. předané informace, datum oznámení státnímu zástupci nebo policejním orgánům, adresy úřadu státního zástupce nebo policejního orgánu.

Jestliže získání informace vyžaduje mimořádně rozsáhlé vyhledávání ve smyslu Zákona 106/99 sb., netrvám na jejím poskytnutí v tomto, ale i omezeném rozsahu, to znamená v podobě informace předané MF podle § 22 odst.6 zákona o finanční kontrole tzn. v podobě kopie Přílohy č. 1, část II., tabulky č. 1 k vyhlášce č. 416/2004."

Vydáno

Informativní přehled sázkových kanceláří dle ZHH a ZoL - stav k 14.9.2018

Ministerstvo financí, odbor 34 - Státní dozor nad hazardními hrami připravil informativní přehled sázkových kanceláří v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení k provozování kursových sázek. Přehled je aktuální k datu 14.9.2018 a celkový počet sázkových kanceláří dle ZOL je 2671 a dle ZHH je 1491.

Vydáno

Přínosy a náklady EET na jednom místě

Ministerstvo financí se ohrazuje proti nepravdivým tvrzením, že kvantifikace daňových přínosů před spuštěním elektronické evidence tržeb neodpovídá skutečnosti.