Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dovoluji si touto cestou vznést otázku týkající se prominutí daně z přidané hodnoty z odebrané elektrické energie spotřebitelem za měsíce listopad a prosinec loňského roku dle rozhodnutí ze dne 20. října 2021 č. j. MF-30457/2021/3901-2. Protože jsme spadli do režimu DPI po "krachu" společnosti Bohemia Energy a.s., kterým je (byla) společnost E.ON s.r.o. pro Jihomoravský kraj, obdrželi jsme (bez jakéhokoliv včasného upozornění na dodávky el. energie touto společností za velmi vysoké ceny v únoru 2022 fakturu na téměř 60.000 Kč s tím, že jsme ji měli uhradit do 14-ti dnů.

Podali jsme proti vyúčtování námitky, které dosud nejsou dořešeny, nicméně uvedené společnost odmítá snížit fakturu o částku sníženou o prominuté DPH, která odpovídá spotřebovanému množství el. energie v roce 2020 za uvedené osvobozené období s tím, že prý žádné takové osvobození neplatí, že platí pouze osvobození DPH ze záloh, které nám jednostranně napočítali ve výši 4.700 Kč za měsíce listopad a prosinec 2021, i když věděli, neboť jsme do roku 2015 byli jejich zákazníky, že užíváme elektrickou energii k vytápění ještě z let devadesátých, kdy zde byla vládní podpora pro jejich pořizování.

Proto si touto cestou dovoluji položit otázku, zda-li je pravda, že osvobození od DPH se netýká z realizované (uskutečněné) dodávky el. energie, nýbrž jen z uhrazených záloh, když prý rozhodná je pouze faktura, kterou zaslali v únoru 2022.

Vydáno

Resort financí ocenil dvacet společností za mimořádný přínos do státního rozpočtu

Ministerstvo financí a Generální finanční ředitelství v prostorách Břevnovského kláštera uspořádaly jubilejní dvacátý ročník vyhlášení nejvýznamnějších plátců daně z příjmů právnických osob. Zástupci oceněných společností převzali z rukou ministra financí Zbyňka Stanjury a zástupce generálního ředitele Finanční správy Jana Ronovského broušenou skleněnou plaketu. 

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o zpřístupnění následující informace:

  1. Celé finální znění auditu Ministerstva financí ohledně fungování Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání. Kontrola měla probíhat od loňského podzimu do letošního února, uzavřená měla být letos v květnu.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádám o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Předmětem žádosti jsou výsledky kontroly ministerstva financí vůči Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT – příspěvková organizace ministerstva školství), zadané v roce 2020. Jedná se o výsledky kontroly, které obdrželo ministerstvo školství minulý týden.