Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Ministerstvo financí navštívil britský ministr pro obchod a investice Greg Hands

Pověřená náměstkyně sekce Mezinárodní vztahy Milena Hrdinková přijala v úterý 8. srpna ministra pro obchod a investice Spojeného království Velké Británie a Severního Irska (VB) Grega Handse. Jednání se dále zúčastnila britská velvyslankyně v ČR Jan Thompson, ředitel odboru Záležitostí EU Jiří Palán a ředitelka odboru Strategických společností a investičních pobídek Veronika Peřinová.

Vydáno

Informativní přehled sázkových kanceláří - stav k 4.8.2017

Ministerstvo financí, odbor 34 - Státní dozor nad hazardními hrami připravil informativní přehled sázkových kanceláří v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení k provozování kursových sázek. Přehled je aktuální k datu 4.8.2017 a celkový počet sázkových kanceláří je 10076.

Vydáno

Informativní přehled povolených zařízení - stav k 4.8.2017

Ministerstvo financí, odbor 34 - Státní dozor nad hazardními hrami připravil aktualizovaný informativní přehled technických herních zařízení v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení. Přehled je aktuální k datu 4.8.2017 a celkový počet technických herních zařízení (EMR, IVT, LLS, VHP v kasinech atd.), včetně sázkových her v kasinu evidovaných bez rozdělení na technická a netechnická zařízení, dosahuje 57752 kusů.

Vydáno

Novinka u vybraných elektronických podání: namísto sankce výzva

Poplatníci, kteří podají Přiznání k dani z příjmů fyzických osob a Přiznání k dani z nemovitých věcí jinak, než elektronicky, ačkoliv mají tuto povinnost, budou nově nejprve vyzváni k nápravě, a až pokud svou chybu nenapraví, budou pokutováni. Finanční správa aktualizovala Seznam podání, na něž se hledí jako na podání bez vady, jsou-li učiněna jinak než elektronicky, ačkoli měla být podána elektronicky.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

S ohledem na současný vývoj cen některých potravin, kdy např. jeden obchod prodává Ramu Clasic za 33,90 Kč, ale řetězce za 44,90 Kč a víc a v akci potom za 24,90 Kč nebo 26,90 Kč, u másla, mléka a mléčných výrobků je to obdobné, nabízí se otázka, zda je dodržován zákon o cenách v části týkající se povinnosti prodejce zahrnovat do ceny toliko přiměřený zisk a ekonomicky oprávněné náklady.

Protože cenové kontroly spadají do povinností ministerstva financí, žádám s odvoláním na zákon o svobodném přístupu k informacím o informace, zdy vůbec a pokud ano tak u kterých obchodníků, u jakých výrobků a s jakým výsledkem byly provedeny kontroly přiměřenosti zisku a oprávněnosti nákladů zahrnutých do cen pro spotřebitele, a to za dobu fungování nynější vlády.