Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"obracím se na Vás s žádostí o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Žádám o poskytnutí informací ohledně následujících smluv, jež uzavřelo Ministerstvo financí ČR (dále jen "MF ČR") s Mgr. Ing. Ing. Tomášem Kubíkem, advokátem se sídlem Politických vězňů 1272/21, Praha 1 110 00, IČO: 714 66 924, ev. č. ČAK: 11684 (dále jen "Advokát").

Jedná se o tyto smlouvy:

 1. Smlouva o poskytování právních služeb č. 04431-2009-453-S ze dne 4. června 2009,
 2. Mandátní smlouva o podmínkách poskytování právních služeb č. 04548-2009-453-S ze dne 25. srpna 2009, včetně Dodatku č. 1 ze dne 20. listopadu 2013,
 3. Smlouva o poskytování právních služeb č. 04850-2010-453-S ze dne 1. března 2010
 4. Mandátní smlouva o podmínkách poskytování právních služeb č. 04915-2010-453-S ze dne 10. května 2010,
 5. Smlouva o poskytování právních služeb č. 04957-2010-453-S ze dne 12. května 2010,
 6. Mandátní smlouva o podmínkách poskytování právních služeb č. 05148-2010-453-S ze dne 15. prosince 2010, včetně Dodatku č. 1 ze dne 20. listopadu 2013,
 7. Mandátní smlouva o podmínkách poskytování právních služeb č. 05202-2011-453-S ze dne 22. února 2011, včetně Dodatku č. 1 ze dne 20. listopadu 2013,
 8. Smlouva o poskytování právních služeb č. 05256-2011-453-S ze dne 31. března 2011,
 9. Mandátní smlouva o podmínkách poskytování právních služeb č. 05378-2011-453-S ze dne 22. července 2011,
 10. Smlouva o poskytování právních služeb č. 05947-2012-453-S ze dne 6. prosince 2012, včetně Dodatku č. 1 ze dne 23. ledna 2013 a Dodatku č. 2 ze dne 20. listopadu 2013.

V souvislosti s těmito smlouvami Vás žádám o poskytnutí následujících informací:

 1. V jakém rozsahu bylo plněno ze strany MF Advokátovi na základě výše uvedených smluv a jejich dodatků?
 2. Probíhá v současné době plnění ze strany MF Advokátovi na základě výše uvedených smluv a jejich dodatků?
 3. Jaký byl režim veškerých veřejných zakázek, v rámci nichž byly výše uvedené smlouvy a jejich dodatky uzavřeny?
  a. Pokud některé z výše uvedených smluv a jejich dodatků nebyly uzavřeny v rámci veřejné zakázky, žádám o poskytnutí informace o režimu jejich uzavření a informací souvisejících."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"na základě zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, si Vás dovolujeme požádat o poskytnutí informace týkající se vymáhání regresních nároků v případech, kdy stát uhradil škodu dle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem.

Konkrétně žádáme o poskytnutí těchto informací:

a) Informaci o uhrazených škodách či finančním zadostiučinění za nemajetkovou újmu, které byly ministerstvem uhrazeny z titulu zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem v kalendářním roce 2017. Postačí nám základní informace o počtu případů a celkové výši uhrazené škody (například ministerstvo uhradilo škodu a nemajetkovou újmu v 10 případech, celková souhrnná částka zaplacená třetím osobám činí XX Kč).

b) Informaci v kolika případech a v jaké výši z výše uvedených uhrazených plateb v roce 2017 byl uplatněn regresní nárok ve smyslu § 16 a násl. zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a jaká částka byla jako regresní nárok státu proplacena odpovědnými osobami, případně zda je nárok vymáhán soudně (například regresní nárok byl uplatněn ve třech případech v souhrnné částce X Kč; regresní nárok byl uhrazen pouze v jednom případě v částce X Kč a v jednom případě je nárok ve výši X Kč vymáhán soudně)."

Vydáno

Informativní přehled sázkových kanceláří dle ZHH a ZOL - stav k 1.3.2019

Ministerstvo financí, odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu připravil informativní přehled sázkových kanceláří v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení k provozování kursových sázek. Přehled je aktuální k datu 1.3.2019 a celkový počet sázkových kanceláří dle ZOL je 420  a dle ZHH je 1673.

Aktualizováno

Právní rámce

Právní rámce - platební služby a vypořádání obchodů.