Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"Rád bych Vás požádal o seznam všech zákonů, novel zákonů či záměrů zákonů, které si Váš úřad nechal připravit od externích subjektů – advokátních kanceláři či kohokoli jiného – či se na jejich vzniku nějakým způsobem nějaký takový externí subjekt podílel. Jde mi o období od počátku roku 2014. K tomu Vás prosím uvést následující: 1) Jak se daný externí subjekt na přípravě podílel? 2) Jak byl vybrán, proč a kdy? 3) Jakou odměnu za to daný subjekt dostal?"

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"Převzalo (atrahovalo) Ministerstvo financí někdy podle § 19 daňového řádu věc místo podřízeného správce daně patřícího mezi orgány Finanční správy ČR? Pokud ano, kolikrát? A podle kterého písmene § 19 odst. 1 daňového řádu?"

Aktualizováno

Sekundární předpisy EU

Základní normy pro mezinárodní spolupráci v oblasti daní - Právo EU.

Aktualizováno

Základní informace

Základní informace Ministerstva financí k činnosti ministerstva v oblasti stavebního spoření.

Vydáno

Informativní přehled sázkových kanceláří - stav k 18.8.2017

Ministerstvo financí, odbor 34 - Státní dozor nad hazardními hrami připravil informativní přehled sázkových kanceláří v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení k provozování kursových sázek. Přehled je aktuální k datu 18.8.2017 a celkový počet sázkových kanceláří je 9889.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

  1. "Informace, jaké subjekty (včetně uvedení poddodavatelů) poskytovaly povinnému subjektu úklidové služby a služby na zajištění ostrahy od 1. 1. 2013 do 30. 6. 2017.
  2. Kopií smluv, na základě kterých bylo povinnému subjektu poskytováno výše uvedené plnění.
  3. Informace, zda byly výše uvedené smlouvy uzavřeny na základě zadávacího řízení v režimu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, případně dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Pokud ano, informaci upřesněte o druh zadávacího řízení.
  4. Informaci, zda byly některé smlouvy uzavřeny v rámci tzv. jednacího řízení bez uveřejnění, případně jako veřejná zakázka malého rozsahu.
  5. Seznam uchazečů, kteří v rámci zadávacích zařízení na zadání zakázky na úklidové služby či na zajištění ostrahy, podali nabídku. Tento seznam žádáme poskytnout zvlášť pro veřejné zakázky na zajištění úklidových služeb a zvlášť pro veřejné zakázky na zajištění ostrahy.
  6. Informace, zda povinný subjekt oslovil přímo i některého dodavatele o zajištění výše uvedených služeb? Pokud ano, kterého dodavatele oslovil povinný subjekt přímo?" 

Vydáno

Konzultace ke směrnici o podpoře dlouhodobého zapojení akcionářů

Ministerstvo financí společně s Ministerstvem spravedlnosti připravilo konzultaci k transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/828 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice 2007/36/ES, pokud jde o podporu dlouhodobého zapojení akcionářů. Odpovědi můžete zasílat nejpozději do 2. října 2017.

Vydáno

Informativní přehled povolených zařízení - stav k 18.8.2017

Ministerstvo financí, odbor 34 - Státní dozor nad hazardními hrami připravil aktualizovaný informativní přehled technických herních zařízení v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení. Přehled je aktuální k datu 18.8.2017 a celkový počet technických herních zařízení (EMR, IVT, LLS, VHP v kasinech atd.), včetně sázkových her v kasinu evidovaných bez rozdělení na technická a netechnická zařízení, dosahuje 57279 kusů.