Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Konvergenční program České republiky (duben 2019)

Konvergenční program ČR je zásadním strategickým dokumentem zpracovávaným Ministerstvem financí ČR. Dokument specifikuje základní souhrnné fiskální údaje a nejvýznamnější připravovaná opatření s rozpočtovým dopadem formou střednědobé fiskální strategie vlády.

Vydáno

Finanční a ekonomické informace 4/2019

Dubnové číslo dokumentačního bulletinu Finanční a ekonomické INFORMACE nabízí informace o nejnovějších odborných článcích, knihách a jiných informačních zdrojích vztahujících se k problematice Ministerstva financí a jeho resortu.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"každoročně se novelizuje vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), k zákonu č. 151/1997 Sb., zákon o cenách. Vzhledem k tomu, že shora uvedená vyhláška nebyla do současné doby ještě pro letošní rok novelizována, tak z uvedených důvodů žádám o poskytnutí informace k níže uvedenému dotazu:

Kdy se předpokládá, že bude oceňovací (předpis) vyhláška pro rok 2019 novelizována a uveřejněna ve sbírce zákonů?"

Vydáno

Informativní přehled sázkových kanceláří dle ZHH - stav k 26.4.2019

Ministerstvo financí, odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu připravil informativní přehled sázkových kanceláří v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení k provozování kursových sázek. Přehled je aktuální k datu 26.4.2019 a celkový počet sázkových kanceláří dle ZHH je 1898.