Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Aktualizováno

Pracovní tým RHSD pro daně a pojištění

Pracovní tým pro daně a pojištění řeší záležitosti spadající do působnosti Rady hospodářské a sociální dohody (RHSD), které se dotýkají daňového systému nebo systému veřejného pojištění v ČR.

Vydáno

Zpravodaj MF - 4/2019

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje oddělení Informační kancelář MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc duben 2019.

  • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Veřejné finance zůstávají v dobré kondici, Rozpočtová strategie sektoru veřejných institucí České republiky na roky 2020 až 2022, Konvergenční program České republiky (duben 2019), Makroekonomická predikce - duben 2019, Jednání Výboru pro rozpočtové prognózy, Veřejná konzultace – Scorecard korporátních dluhopisů (Corporate bond scorecard), Prezentace – Seminář k programovému financování, duben 2019, Často kladené dotazy k vyhlášce č. 10/2019 Sb. - metodické dotazy a odpovědi, Spuštění databázových kontrol na veřejném testovacím prostředí (Playground), Příručka pro odběratele z rámcových dohod na automobily na běžný pohon pro 10 resortů v rámci centrálního nákupu státu, Finanční zpravodaj číslo 3/2019, Cenový věstník 06/2019 a další témata.
  • EU a zahraničí: Neformální ECOFIN otevřel otázku financování rozpočtu EU, Proces Administrace nesrovnalostí - Pokyny pro vyplňování MS2014+, Přehled arbitrážních sporů vedených proti České republice a jiné.
  • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích, Finanční a ekonomické informace 2/2019 a jiné.