Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Celkem 1000 stránek pro témata Veřejný sektor

Vydáno

Reakce Ministerstva financí na výzvu k prověření postupu Finanční správy

Ministerstvo financí se s panem premiérem shoduje na tom, že je žádoucí, aby zajišťovací příkazy byly podrobeny důkladné analýze, která vyhodnotí, zda nastavené vnitřní postupy Finanční správy fungují správně, dále současný legislativní rámec a vývoj v rozhodovací praxi soudů a její vliv na případnou změnu správní praxe Finanční správy.

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 21. srpna 2017

  • Bod č. 12: Návrh na poskytnutí bilaterální půjčky Mezinárodnímu měnovému fondu
  • Bod č. 13: Koncepce stabilizace finančního stavu zvláštních účtů privatizace
  • Bod č. 14: Komplexní záměr dislokace Finanční správy na území Statutárního města Brna
  • Bod č. 20: Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, a o zařazení vybraného majetku státu do privatizace a vyjmutí vybraného majetku státu z privatizace podle uvedeného zákona (materiál č. 265)
    Pro informaci:
  • Bod č. 1: Makroekonomická predikce České republiky (červenec 2017)
  • Bod č. 7: Informace o zabezpečení výdajů na společné vzdělávání v roce 2017