Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Aktualizováno

Knihovní řád

Knihovní řád a výpůjčí lhůty odborné knihovny Ministerstva financí.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„žádám o analýzu daňových výjimek, kterou má podle slov exministryně financí Aleny Schillerové a taktéž ministra financí Zbyňka Stanjury (řečeno v České televizi 30. ledna 2022, pořad Otázky Václava Moravce) k dispozici pan náměstek Stanislav Kouba. Žádám o kopii této analýzy.“

Vydáno

Finanční a ekonomické informace 1/2022

Lednové číslo dokumentačního bulletinu Finanční a ekonomické INFORMACE Vám přináší další přehled nejnovějších informací o dokumentovaných odborných článcích, o nových knihách a o dalších informačních zdrojích, vybraných přímo pro potřeby pracovníků MF a jeho resortu.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádá Ministerstvo financí ČR o poskytnutí všech interních metodik či jiných metodických pokynů, stanovisek a odpovědí na metodické dotazy a dalších souvisejících materiálů ohledně problematiky daňových dopadů úroků z akvizičního financování (tj. především režim daňové uznatelnosti úrokových nákladů z pohledu ustanovení § 25 odst. 1 písm. zk) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů).

Zároveň žádáme o zaslání odpovědí na metodicky dotaz č.j. 15/94 308/2007-151 ze dne 18.12.2007 a č.j. 15/10 368/2008-151 ze dne 21.1.2008 včetně příslušných položených otázek v anonymizované verzi.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Žadatel se svým podáním ze dne 30. ledna 2021 obrátil na Ministerstvo finanční ČR s žádostí o poskytnutí informací ve věci regresní úhrady škody způsobené nesprávným úředním postupem Finančního úřadu pro Středočeský kraj Územního pracoviště v Kolíně v souladu s ust. § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Ministerstvo financí svým přípisem vydaným dne 5. února 2021 pod č. j. MF-3513/2021/48-4 informovalo žadatele o tom, že "[p]ožádalo o stanovisko k regresní úhradě příslušné správní orgány. Zda byly naplněny zákonné podmínek pro uplatnění regresní úhrady, je dosud v šetření, které bude uzavřeno v zákonem stanovených lhůtách.".

Na základě žádosti žadatele ze dne 18. března 2021 o sdělení aktuálního stavu vyřízení věci obdržel dne 9. dubna 2021 žadatel přípis Ministerstva financí ČR vydaný dne 6. dubna 2021 pod č. j. MF-9154/2021/48-4, z nějž vyplývá, že "otázka naplnění zákonných podmínek pro uplatnění regresní úhrady je dosud stále v šetření...".

Na základě žádosti žadatele ze dne 3. listopadu 2021 o sdělení aktuálního stavu vyřízení věci obdržel žadatel dne 19. listopadu 2021 přípis Ministerstva financí ČR vydaný dne 18. listopadu 2021 pod č. j. MF-31855/2021/48-4, z nějž vyplývá, že "naplnění zákonných podmínek pro uplatnění regresní úhrady je stále v šetření; zákonná lhůta pro vyřízení regresního nároku doposud neuplynula.".

Žadatel nevidí jediný rozumný důvod, proč by posouzení skutkově banální věci mělo trvat rok, nicméně konstatuje, že lhůta pro vyřízení regresního nároku již uplynula.

Žadatel se proto dotazuje na výsledek prošetření věci a s tím spojené vyřízení žádosti ze dne 30. ledna 2021.“