Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Finanční zpravodaj číslo 15/2021

  1. Seznam smluvních států a rozhodných dnů zveřejňovaný podle § 13b odst. 2, § 13e odst. 7, § 13g odst. 5 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, v platném znění
  2. Seznam států uvedených na unijním seznamu jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti schváleném Radou Evropské unie

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Předně Vám děkuji za odpověď ze dne 1.12.2020, byť dle mého názoru ne úplně vystihuje a odpovídá o co jsem žádal. Tímto Vás prosím opětovně o doplnění následujícího:

  1. Děkuji za odpoveď
  2. Děkuji rovněž za vysvětlení řádného názvu nový vlastní zdroj pro financování rozpočtu EU (mnou nazývaný POKUTA). Žádám znovu o informaci, zda-li je skutečností, že pokud státy budou lépe recyklovat tj. zpracovávat ne pouze třídit (jak je stále mylně uváděno MŽP) na výrobky 65% v roce 2035 ( v roce 2025- 55%) a více celkového plastového odpadu nebudou muset odvádět žádné odvody za nový vlastní zdroj pro financování rozpočtu EU (mnou nazývané POKUTA)?
    Ještě pro upřesnění doplňuji, aby otázka byla přesná a Vámi zodpovězená následující. Znamená to, že v případě splnění výše uvedených percentuálních ukazatelů k letům 2025 a 2035 bude nový vlastní zdroj pro financování rozpočtu EU NULA. V případě, že by tomu tak nebylo, tak by motivace jednotlivých států EU recyklovat plasty byla nulová. Z toho vyplývá, že název POKUTA je výstižnější a je záměrně nahrazován zavádějícím nesrozumitelným a složitým názvem pro občany ČR - nový vlastní zdroj pro financování rozpočtu EU, což z mého pohledu POKUTOU stále zůstává(místo jednoho výstižného slova sedm nesrozumitelných slov)!...

Vydáno

Finanční a ekonomické informace 2/2021

Únorové číslo dokumentačního bulletinu Finanční a ekonomické INFORMACE Vám přináší další přehled nejnovějších informací o dokumentovaných odborných článcích, o nových knihách a o dalších informačních zdrojích, vybraných přímo pro potřeby pracovníků MF a jeho resortu.

Aktualizováno

Zákon č. 484/2020 Sb.

kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Vydáno

Reakce MF na čtvrtletní zprávu Národní rozpočtové rady

Historicky nejvyšší podpora investic, zaměstnanosti, životní úrovně a zdravotnictví, kterou v posledních měsících vláda realizuje, má přirozeně okamžitý negativní dopad do ukazatelů jako je dluh nebo deficit.