Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Zajímá nás, prosím:

 • kdo aktuálně z tiskového oddělení – žádáme o jmenný seznam – spravuje sociální sítě (Instagram, Twitter, Facebook) ministryně Schillerové? Žádáme o rozepsání pro každou ze sítí. Žádáme o sdělení osob, které spravují účet v týdnu 1. září 2019 až 19. října 2020, kdy je žádost formulována;
 • Současně nás u níže uvedených příspěvků zajímá, kdo konkrétně vytvářel jejich obsah a kdo je na sítě umisťoval:
  • příspěvek na Facebooku z 19. října
  • příspěvek na Facebooku z 15. října
  • příspěvek na Facebooku ze dne 14. října
  • příspěvek na Facebooku ze dne 12. října
  • příspěvek na Facebooku ze dne 3. října
  • příspěvek na Facebooku ze dne 2. října
  • příspěvek na Facebooku ze dne 30. září
  • příspěvek na Facebooku ze dne 26. září
  • příspěvek na Facebooku ze dne 20. září
  • příspěvek na Instagramu ze dne 20. září
  • příspěvek na Instagramu ze dne 1. října
  • příspěvek na Instagramu ze dne 23.srpna
  • příspěvek na Instagramu ze dne 26. září

Vydáno

Vládní záruky 2016-2019

Informace požadované zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti.

Aktualizováno

Úvěry v selhání

Informace požadované zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti.

Aktualizováno

MF připravilo velký liberační balíček

Ministerstvo financí s ohledem na složitou situaci řady daňových poplatníků prodloužilo platnost daňových úlev představených v rámci jarních liberačních balíčků a rozšířilo je o další.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím (zákon č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů) si Vás (Ministerstvo financí) tímto dovoluji požádat o poskytnutí následujících informací:

 1. elektronické kopie dopisu Ministerstva financí pod čj. MF-12958/2018/2602-2, PID: MFCR8XPAKR;
 2. z jakého data je dopis, který cituji výše pod č. (1).“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Žádám informace ke společnosti:

FINOS s.r.o., Škroupova 957, 500 02 Hradec Králové

a to ze spisu č.j. 102/59 – 604/94 v níže uvedeném rozsahu a v členění:

 1. žádost společnosti FINOS s.r.o. ze dne 10.10.1994 včetně všech příloh
 2. rozhodnutí ze dne 27. ledna 1995
 3. listiny, potvrzující splnění podmínek pro udělení povolení k obchodování s cennými papíry, stanovené zákonem ČNR č. 591/1992 Sb.
 4. protokol(y) o kontrole činnosti spol. FINOS s.r.o., pokud byla provedena
 5. listina, potvrzující ukončení/odebrání povolení uděleného dne 27. ledna 1995

Pokud některé listiny nemáte k dispozici, žádám o uvedení této skutečnosti.“

Vydáno

Finanční zpravodaj číslo 26/2020

 1. Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Lucemburským velkovévodstvím o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám