Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Neformální videokonference Euroskupiny ve čtvrtek 11. 6. 2020

Dnes v pozdním odpoledni se uskuteční videokonferenční setkání Euroskupiny v rozšířeném formátu, tj. i za účasti ministrů financí zemí mimo eurozónu. Jednání za Českou republiku povede místopředsedkyně vlády a ministryně financí, paní Alena Schillerová.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„____________ si tímto dovoluje v souladu s ustanovením § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSPI“) zdvořile požádat Českou republiku – Ministerstvo financí jako povinný subjekt dle ustanovení § 2 odst. 1 ZSPI o poskytnutí následujících informací týkajících se projektu „Systém Národního agregátora – Czechiana“ ev.č. CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_034/0004523 (dále jen „Projekt“) spolufinancovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu:

  1. má Ministerstvo kultury České republiky dle informací Vašeho úřadu k dispozici financí prostředky na realizaci Projektu, a to na jeho realizační i provozní fázi a pokud ano, v jakém objemu?
  2. bylo ze strany Ministerstva kultury České republiky požádáno prostřednictvím Vašeho úřadu o zajištění financování provozní fáze Projektu, a to alespoň v horizontu střednědobého rozpočtového výhledu?
  3. bylo ze strany Ministerstva kultury České republiky požádáno prostřednictvím Vašeho úřadu o odsouhlasení zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Národní informační kulturní portál Czechiana“ zveřejněnou ve věstníku veřejných zakázek pod číslem Z2019-013050, nebo bylo alespoň ze strany Vašeho úřadu vzato jeho zahájení na vědomí?“

Vydáno

Informativní přehled sázkových kanceláří dle ZHH - stav k 5.6.2020

Ministerstvo financí, odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu připravil informativní přehled sázkových kanceláří v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení k provozování kursových sázek. Přehled je aktuální k datu 5.6.2020 a celkový počet sázkových kanceláří dle ZHH je 2155.

Vydáno

Informativní přehled povolených hazardních her dle ZHH - stav k 8.6.2020

Ministerstvo financí, odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu připravil informativní přehled binga, technických her a živých her v České republice, kterým obce vydaly povolení k provozování herního prostoru. Přehled je aktuální k datu 8.6.2020 a celkový počet binga, technických her a živých her, dosahuje 34959 kusů.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„žádám zdvořile o informaci ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn a doplňků, týkající se následujících dokumentů:

  • stanoviska Ministerstva financí, 221/129 187/2000,
  • metodického materiálu MF, č.j. 22/13 414/2001 a MF-28750/2017/62.

Dovoluji se dotázat, zda jsou tyto materiály a metodické pokyny stále platné a účinné. Dále žádám o zaslání jejich textového znění."