Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Celkem 902 stránek pro témata Finanční trh

Vydáno

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením kapitálových požadavků a postupů dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy a obchodníky s cennými papíry

Senát Parlamentu České republiky na své 4. schůzi dne 26. 1. 2011 schválil návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu a zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance.

Vydáno

Odpověď Ministerstva financí České republiky na veřejnou konzultaci Evropské komise k proticyklickému kapitálovému polštáři

Odpověď Ministerstva financí České republiky na Konzultační materiál Evropské komise týkající se proticyklického kapitálového polštáře ze dne 23. 11. 2010.

Evropská komise dne 22. 10.  2010 zahájila veřejnou konzultaci týkající se problematiky proticyklického kapitálového polštáře jako jednoho z nástrojů k ochraně bankovního sektoru a reálné ekonomiky před systémovým rizikem spojeným s úvěrovým cyklem. Proticyklický kapitálový polštář představuje dodatečný kapitálový požadavek, který by banky byly povinny tvořit v době ekonomického růstu. V případě zhoršujících se ekonomických podmínek by uvolněný kapitál absorboval případné ztráty a omezil riziko nedostatečné nabídky úvěrů. Aplikací tohoto konceptu by měly být zmírněny procyklické efekty minimálních kapitálových požadavků.

  • Zdroj: MF - odbor 27 Finanční trhy I: Odpověď Ministerstva financí České republiky na konzultační materiál Evropské komise týkající se proticyklického kapitálového polštáře, publikováno 11/2010, ke stažení ve formátu PDF, anglická verze

Vydáno

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením kapitálových požadavků a postupů dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy a obchodníky s cennými papíry

Vláda České republiky dne 8. září 2010 svým usnesením č. 638   schválila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu a zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance. Návrh zákona transponuje novely směrnice  Evropského parlamentu a Rady EU, která je označovaná zkráceně jako „Capital Requirements Directive“ (CRD). Tyto novely obsahují opatření, která jsou reakcí na krizi na finančních trzích.

Transpozice novely CRD bude vedle předloženého zákona rovněž provedena novelou vyhlášky č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, ve znění pozdějších předpisů.

  • Zdroj: MF - odbor 27 Finanční trhy I: Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením kapitálových požadavků a postupů dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy a obchodníky s cennými papíry, publikováno 09/2010, ke stažení ve formátu PDF