Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím žádám o sdělení, zda Ministerstvo financí ČR nebo porada vedení MF ČR v období od roku 2004 schválili kompenzaci dopadů legislativních změn, a to konkrétně změn sazeb DPH (dotaz č. 1).

Pokud odpověď na dotaz č. 1 je pozitivní, pak žádám o sdělení, v kolika případech došlo ke schválení takové kompenzace (dotaz č. 2).

Při odpovědi na dotaz č. 1 prosím nepřihlížejte k tomu, zda byla následně kompenzace schválena vládou ČR či nikoliv.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

  1. „v jakých rádiích inzeruje MF ve 2. pololetí roku 209 účtenkovou loterii a kolik za tuto reklamu plánuje do konce roku utratit?
  2. V jakých televizích inzeruje MF ve 2. pololetí roku 2019 účtenkovou loterii a kolik za tuto reklamu plánuje o konce roku utratit?
  3. V jakých tištěných médiích inzeruje MF ve 2. pololetí roku 2019 účtenkovou loterii a kolik za tuto reklamu plánuje do konce roku utratit?
  4. Jaká všechna tištěná média MF předplácí, v jakém objemu a kolik za jednotlivé tituly MF ročně utratí?
  5. Jaká všechna tištěná média MF předplácelo ke konci roku 2012, v jakém objemu a kolik za jednotlivé tituly MF ročně utratilo?“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádáte o poskytnutí „seznamu kontrol provedených AO v měsících lednu až říjnu 2019 u příjemců evropských dotací v programovém období 2014-2020. U každé kontroly požaduji tyto informace: identifikaci kontrolovaného subjektu (IČO), název projektu, operační program, informaci, zda byla zjištěna pochybení, vyměřená korekce (částka v Kč), datum zahájení auditu, datum ukončení auditu, vedoucí auditorského týmu. Informaci žádám v některém ze standardních otevřených počítačových formátů (dle §4b zákona).“

Vydáno

Informativní přehled sázkových kanceláří dle ZHH - stav k 15.11.2019

Ministerstvo financí, odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu připravil informativní přehled sázkových kanceláří v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení k provozování kursových sázek. Přehled je aktuální k datu 15.11.2019 a celkový počet sázkových kanceláří dle ZHH je 2164.