Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly Vinařského fondu č.j. MF-2331/2021/1707-10 z 13.5.2021 identifikoval podezření na porušení zákonů a podle § 18 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, a § 25 odst. 4 zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, je podnětem pro místně příslušný Finanční úřad pro Jihomoravský kraj k dalšímu opatření, zejména pro zahájení řízení ve věci podezření na porušení rozpočtové kázně v souladu s ustanovením § 44 zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla.

Podle zákona č. 106/1996 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádáme o zaslání elektronické kopie podnětu Ministerstva financí v této věci podanému Finančnímu úřadu pro Jihomoravský kraj.“

Vydáno

Česko-korejský FinTech webinář (18.2.2022)

Ministerstvo financí spolu s Velvyslanectvím ČR v Soulu připravilo na 18. února 2022 od 9:00 CET webinář zaměřený na FinTech sektor a rozvoj otevřených financí.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádám o poskytnutí dále specifikovaných informací týkajících se státní pomoci poskytnuté ze strany České republiky ČESKOSLOVENSKÉ OBCHODNÍ BANCE a.s., IČ: 00001350 (dále jen „ČSOB) v souvislosti s prodejem podniku INVESTIČNÍ A POŠTOVNÍ BANKY a.s., se sídlem Senovážné náměstí 32, Praha 1, IČ (dále jen „IPB“) společnosti ČSOB (dále jen „státní pomoc“) na základě:

 • SMLOUVY O PRODEJI PODNIKU uzavřené dne 19. 6. 2000 (dále jen „SPP“) mezi INVESTIČNÍ A POŠTOVNÍ BANKOU, a.s. se sídlem Senovážné náměstí 32, Praha 1, IČ: 45316619 jednající prostřednictvím nuceného správce Ing. Petra Staňka jako prodávajícím a Československou obchodní bankou, a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Na Příkopě 14, Praha I, IČ: 00001350 (dále jen „ČSOB“), jako kupujícím a navazujících zajišťujících smluv zejména
 • SMLOUVA A STÁTNÍ ZÁRUKA uzavřena dne 19.06.2000 v znění ze dne 27.07.2000 (popřípadě ve znění pozdějších dodatků) (dále jen „SSZ“) mezi Českou republikou, jednající prostřednictvím Ministerstva financí České republiky, zastoupené ministrem financí Pavlem Mertlíkem a ČSOB.
 • SMLOUVA A SLIB ODŠKODNĚNÍ datována dne 19.06.2000 mezi Českou národní bankou se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, Česká republika (dále jen „ČNB“) a ČSOB.

Státní pomocí se pro účely této žádosti rozumí jakákoliv státní pomoc poskytnutá ČSOB ze strany České republiky prostřednictvím Ministerstva financí České republiky, ČNB, Konsolidační banky Praha s.p.ú., IČ: 48118672 (v texte jen „KoB“), České konsolidační agentury (v texte jen „ČKA“) nebo prostřednictvím jejich nástupnických organizací nebo jiných nim podřízených organizací v souvislosti s prodejem podniku IPB.

Konkrétně žádám o poskytnutí informací o výše státní pomoc poskytnuté ČSOB ze strany České republiky a o období poskytování státní pomoci, zejména:

 1. V jaké celkové výši byla ze strany České republiky poskytnuta státní pomoc ČSOB s uvedením 
  1. celkové výše poskytnuté státní pomoci,
  2. výše státní pomoci poskytnuté z titulu plnění státních záruk dle článku 2 Smlouvy a státní záruky (SSZ)
  3. výše státní pomoci poskytnuté dle článku 3 Smlouvy a státní záruky (SSZ), zejména z titulu prodeje jednotlivých aktiv podniku IPB na základě uplatnění Specifického práva opce.
 2. V jakém časovém období byla tato státní pomoc ze strany České republiky poskytována (kdy byla ze strany České republiky vyplacena poslední částka z titulu předmětné státní pomoci)?

Vydáno

Nový online formulář pro podání daňového přiznání je dostupný

Formulář daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2021 je již dostupný v aplikacích EPO Elektronická podání pro Finanční správu a v online finančním úřadu www.mojedane.cz. Od dnešního dne 15. února 2022 je tedy již možné odeslat daňové přiznání i v elektronické podobě.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Citace textu žádosti

 1. Paní Schillerová uvádí, že náklady na část fotografických služeb byla uhrazená hnutím ANO.
  1. můžete mi poslat seznam všech plateb, které v této souvislost hnutí ANO na účty MF poslalo?
   Kdy byly fakturovány (pokud bylo vše řešené fakturou, pokud jinak, pak jakým?) a v jaké výši?
   S jakým zněním byly vyfakturovány?
   Kdy byly proplaceny a v jaké výši?
 2. Z toho, co je známo, plyne, že zaměstnanec/ci MF ve své pracovní době vykonával práci, za níž dostalo ministerstvo následně zaplaceno od hnutí ANO.
  1. minulé vedení ministerstva s tímto záměrem pracovníka/ky přijímalo?
   Plyne to z jejich pracovních smluv? Nebo byl tento způsob práce akceptovaný až později, ad hoc?
  2. pokusilo se MF nějak oddělit práci těchto pracovníků od práce pro MF a pro hnutí ANO?