Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

___________, který se angažuje v otázce možné záchrany unikátního komínu v areálu bývalé a v současné době také sanované Aglomerace, parc. č.1125/36, k. ú. Ostrava – město, obec Ostrava, okres Ostrava, Moravskoslezský kraj., a jménem všech petičních signatářů napříč Českem i ze zahraničí, jenž si rovněž přejí zachování tohoto hodnotného industriálního gigantu se na Vás, jakožto na kompetentní úřad, který celý projekt pod názvem "Sanační zásah v lokalitě Aglomerace ve společnosti Vítkovice, a. s." plně hradí, v této souvislosti obracím s laskavým dotazem.

Dostalo se mi informace, že vlastník pozemku, firma Vítkovice, a.s, požádala Váš úřad o prodloužení termínu realizace výše zmíněného projektu o 13 měsíců. Tuto informaci mi na schůzce na České inspekci životního prostředí, oblastním inspektorátu v Ostravě dne 30.4.2019 ústně potvrdil zástupce Ministerstva financí s tím, že v danou chvíli není jasné, zda resort žádosti vůbec vyhoví.

Rád bych se proto zeptal, v jaké fázi je momentálně ona žádost a zda se již ví, jestli bude žadateli vyhověno či nikoliv.

Projekt Sanační zásah v lokalitě Aglomerace ve společnosti Vítkovice, a.s., jak je mi známo, se realizuje na základě tzv. Ekologické smlouvy uzavřené mezi státem a společností Vítkovice, a.s. V ní se stát zavázal, že pně na své náklady odstraní starou ekologickou zátěž.

Rád bych se dále v této souvislosti zeptal, zda je v této Ekologické smlouvě zaneseno datum, do kdy má být likvidace zátěže hotova, zda bylo případně datum konce realizace změněno a zda lze část řešeného projektu například posunout o 5 -10 let s tím, aniž by přitom firma přišla o Ekologickou smlouvou avizované finanční prostředky Vašeho resortu vynaložené na tento projekt.

Vydáno

Informativní přehled povolených zařízení - stav k 11.6.2019

Ministerstvo financí, odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu připravil aktualizovaný informativní přehled technických herních zařízení v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení. Přehled je aktuální k datu 11.6.2019 a celkový počet technických herních zařízení (EMR, IVT, LLS, atd.), včetně sázkových her v kasinu evidovaných bez rozdělení na technická a netechnická zařízení, dosahuje 739 kusů.