Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

V souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím žádám o poskytnutí níže uvedených informací:

1. kolik a na základě jakých zákonů bylo celkem vyplaceno ve formě kompenzačních bonusů obcím v roce 2020 a v roce 2021 (prosím o uvedení samostatně pro rok 2020 a samostatně pro rok 2021, vždy částka a zákon) z důvodu propadu daňových příjmů (vliv pandemie covid‐19),

2. kolik a na základě jakých zákonů bylo celkem vyplaceno ve formě kompenzačních bonusů krajům v roce 2020 a v roce 2021 (prosím o uvedení samostatně pro rok 2020 a samostatně pro rok 2021, vždy částka a zákon) z důvodu propadu daňových příjmů (vliv pandemie covid‐19).

Vydáno

Reakce MF na zjištění NKÚ k silniční dani

Ministerstvo financí se zjištěními Nejvyššího kontrolního úřadu v oblasti správy silniční daně intenzivně zabývá a zohlední je ve své další činnosti, a to jak ve správě samotné silniční daně, tak v úvahách na její zefektivnění a postupné transformaci na výkonové ukazatele. 

Vydáno

Stanovisko k užívání veřejného prostranství ve vlastnictví státu

Problematika bezdůvodného obohacení za nekomerční užívání veřejného prostranství ve vlastnictví státu k umístění hmotných věcí sloužících k obecnému užívání (např. lavičky, sloupy veřejného osvětlení, dětské prolézačky, směrové cedule, atd.) obvykle ve vlastnictví obcí, příp. soukromých osob.