Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

  1. Kdo je Vaším dodavatelem monitoringu médií, pokud Váš subjekt využívá služeb monitoringu médií.
  2. Termín, kdy Vám končí platná smlouva či objednávka se stávajícím dodavatelem monitoringu médií, pokud Váš subjekt využívá služeb monitoringu médií.
  3. Předmět plnění a finanční objem monitoringu médií, pokud Váš subjekt využívá služeb monitoringu médií.
  4. Kopii všech aktuálně platných smluv a objednávek uzavřených se společností NEWTON Media, a.s. (ADRESA: Na Pankráci 1683/127, 14000, Praha 4, IČ: 28168356, Městský soud v Praze, odd. B vložka 12446).
  5. Kopii všech aktuálně platných smluv a objednávek uzavřených se společností Anopress IT, a.s. (ADRESA: Prvního pluku 347/12a, 18600, Praha 8, IČ: 26694484, DIČ: CZ26694484 DS: qdmcuj3 Městský soud v Praze, odd. B vložka 7642).
  6. Kopii všech aktuálně platných smluv a objednávek uzavřených se společností Media Tenor, spol. s r.o. (ADRESA: Nádražní 923/118, 702 00 Ostrava, IČ: 25901800, DIČ: CZ25901800).
  7. Kopii všech aktuálně platných smluv a objednávek uzavřených se společností TOXIN s.r.o. (ADRESA: V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10, IČ: 02225166, DIČ: CZ02225166). 

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"žádá Ministerstvo financí ČR o zaslání následujících informací o čerpání tuzemských i zahraničních dotací spolkem CEDOP (Centum pro efektivní dopravu, z.s. respektive jeho právní předchůdce Centrum pro efektivní dopravu, o.s.):

  1. Výčet všech dotačních titulu, které spolek CEDOP čerpal k dnešnímu dni prostřednictvím MF ČR
  2. Objem prostředků, které spolek CEDOP k dnešnímu dni na tyto jednotlivé dotační tituly čerpal
  3. Odevzdané plnění, na základě kterého byly tyto dotace spolku CEDOP vyplaceny - konkrétní doklady k jednotlivým položkám a vyúčtování, doložení o splnění cílů projektů a podobně". 

Vydáno

Objem peněz na finančním trhu loni vzrostl na 5,2 bilionu

Ministerstvo financí zveřejnilo v pořadí již dvanáctou Zprávu o vývoji finančního trhu, v níž shrnuje vývoj a nejdůležitější změny v jednotlivých sektorech finančního trhu v uplynulém roce a informuje o hlavních legislativních aktivitách v této oblasti.

Vydáno

Zpráva o vývoji finančního trhu v roce 2016

Zpráva o vývoji finančního trhu v roce 2016 analyzuje nejdůležitější změny v jednotlivých sektorech finančního trhu v uplynulém roce v kontextu delšího sledovaného období a naznačuje trendy pro další období.

Aktualizováno

Plynná paliva

Vývoj cenové regulace a cen v odvětví - plynná paliva.

Aktualizováno

Elektrická energie

Vývoj cenové regulace a cen v odvětví - elektrická energie.

Aktualizováno

Tepelná energie

Vývoj cenové regulace a cen v odvětví - tepelná energie.