Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"každoročně se novelizuje vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), k zákonu č. 151/1997 Sb., zákon o cenách. Vzhledem k tomu, že shora uvedená vyhláška nebyla do současné doby ještě pro letošní rok novelizována, tak z uvedených důvodů žádám o poskytnutí informace k níže uvedenému dotazu:

Kdy se předpokládá, že bude oceňovací (předpis) vyhláška pro rok 2019 novelizována a uveřejněna ve sbírce zákonů?"

Vydáno

Informativní přehled sázkových kanceláří dle ZHH - stav k 26.4.2019

Ministerstvo financí, odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu připravil informativní přehled sázkových kanceláří v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení k provozování kursových sázek. Přehled je aktuální k datu 26.4.2019 a celkový počet sázkových kanceláří dle ZHH je 1898.

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 29. dubna 2019

  • Bod č. 2: Rozpočtová strategie sektoru veřejných institucí České republiky na léta 2020–2022
  • Bod č. 3: Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2018
  • Bod č. 4: Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. čtvrtletí 2019
  • Bod č. 20: Návrh na schválení změny Dohody o zřízení Mezinárodní investiční banky a jejích Stanov
    Pro informaci:
  • Bod č. 7: Makroekonomická predikce České republiky (duben 2019)

Vydáno

Novým předsedou představenstva OKD bude Michal Heřman

Společnost PRISKO, a.s. předložila svému jedinému akcionáři, Ministerstvu financí, žádost o odsouhlasení záměru zvolit Ing. Michala Heřmana, MBA do představenstva společnosti OKD, a.s., kde je společnost PRISKO, a.s. jediným akcionářem.