Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

  1. „Jaká je aktuální výše státního dluhu ke dni 30.11. 2019?
  2. Jaká je Ministerstvem financí ČR odhadovaná budoucí výše státního dluhu ke dni 31.12. 2019?
  3. Které hlavní faktory, dle Ministerstva financí ČR, způsobily pokles státního dluhu mezi lety 2013 až 2016?“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Parlamentní institut vydal v srpnu roku 2019 srovnávací studii č. 2.113 na téma Performance budgeting - rozpočtování zaměřené na výkonost. Dostupné online.

V této publikaci je uvedeno, že Česká republika ve zprávě OECD z roku 2019 označila svůj přístup v rámci rozpočtování jako výkonnostně-informační rozpočtování podobně jako Rakousko (viz výše, str. 7; blíže pak OECD Good Practices for Performance budgeting - dostupné online).

Vzhledem k výše uvedenému se na Vás obracím ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a žádám Vás o zpřístupnění následujících informací:

  • kompletní odpověď Ministerstva financí adresovanou OECD při vzniku publikace OECD Good Practices for Performance budgeting pro rok 2019 z které vyplývá, že Česká republika při přípravě státního rozpočtu používá metody Performance budgeting a jakým způsobem.
  • odpověď na následující otázku - zda a pokud ano, tak kdy a s jakým výsledkem bylo přistoupeno k revizi veřejných výdajů a v jaké oblasti, tedy zda proběhlo, nebo pravidelně probíhá ex post hodnocení veřejných výdajů z pohledu jejich efektivnosti a hospodárnosti a to přímo ze strany ministerstva financí.

Vydáno

Informativní přehled povolených hazardních her dle ZHH - stav k 2.12.2019

Ministerstvo financí, odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu připravil informativní přehled binga, technických her a živých her v České republice, kterým obce vydaly povolení k provozování herního prostoru. Přehled je aktuální k datu 2.12.2019 a celkový počet binga, technických her a živých her, dosahuje 39425 kusů.