Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Z tabulky daňových úlev za DPPO a DPFO v roce 2019, dostupné na webu mfcr.cz, vyplývá, že celková výše daňových úlev ve formě osvobození výher z loterií byla v roce 2019 53,1 miliard korun.

1. Žádám tedy MFČR o vysvětlení, jak je možné, že na daních z loterií byla v roce 2019 odpuštěna taková neúměrná částka. Co vše se za těmito miliardami skrývá a komu byly tyto daňové úlevy poskytnuty.

Vycházím z předpokladu, že společnost Sazka, která má přibližně 90procentní podíl na trhu číselných loterií a 80procentní podíl na trhu okamžitých loterií, uvedla, že v roce 2018 vyplatila 1884 výhercům výhry ve výši téměr 1,737 miliardy korun. Srážková daň ve výši 15 procent by tedy u těchto výher činila přibližně 260,5 milionu korun.

Pokud byly v roce 2019 poskytnuty daňové úlevy ve výši 52 miliard korun, musel by loterijní trh meziročně narůst o neuvěřitelných 17 700 procent.

2. Žádám zároveň o data za rok 2020, příp. 2021, po zavedení 15procentní daně na výhry nad 1 000 000 Kč.“