Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Aktualizováno

Technický standard úklidových služeb

Technické standardy úklidových služeb jsou závazné pro všechna ministerstva a jejich Resortní organizace. Pro ostatní organizace jsou standardy pro úklidové služby doporučující. Aktualizovaný standard slouží jako vzor pro technickou specifikaci ve veřejných zakázkách a je závazný u veřejných zakázek vyhlášených po 4. březnu 2019.

Technický standard úklidových služeb ve formě Service level agreement jsou vytvořeny za účelem nastavení minimálních požadavků na externí dodavatele úklidových služeb.

Aktualizováno

Technický standard kancelářských potřeb

Technické standardy kancelářských potřeb jsou závazné pro všechna ministerstva a jejich resortní organizace. Pro ostatní organizace jsou standardy pro kancelářské potřeby doporučující. Aktualizovaný standard slouží jako vzor pro technickou specifikaci ve veřejných zakázkách a je závazný u veřejných zakázek vyhlášených po 4. březnu 2019.

Technický standard kancelářských potřeb se vztahuje na běžné činnosti úředníka na úřadu či organizaci, včetně podpůrných administrativních činností sekretariátu. Standardy slouží pro stanovení minimálních kvalitativních parametrů na kancelářské potřeby.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádám Vás o zaslání zprávy o plnění zásad odměňování vedoucích zaměstnanců a členů orgánů těchto společností a uvedení konkrétních informací o tom, jakou odměnu obdržela která osoba v orgánech těchto společností. Podle zpravodajského serveru Novinky.cz má ve státních a polostátních firmách příjem nad 1,8 milionu ročně 174 lidí v 35 společnostech zřizovaných šesti ministerstvy.

Vydáno

Na dopravní stavby půjde příští rok dalších 5 miliard

Ministryně financí Alena Schillerová a ministr dopravy Vladimír Kremlík se na dnešním jednání dohodli na navýšení rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury o 5 miliard korun oproti původnímu návrhu.

Vydáno

Rozpočet pro českou diplomacii se navýší o 253 milionu korun

Rozpočet Ministerstva zahraničních věcí získá oproti původnímu návrhu 253 milionu korun navíc. Z této částky půjde prioritně více prostředků na zahraniční rozvojovou spolupráci, dále na pomoc v severní Africe a v Sýrii za účelem zamezení nelegální migrace a také na otevření nové ambasády v Singapuru.

Vydáno

Veřejná konzultace - Plánovaná legislativní opatření plynoucí z Koncepce rozvoje kapitálového trhu v České republice 2019-2023

Ministerstvo financí připravilo konzultaci k plánovaným legislativním opatřením plynoucím z Koncepce rozvoje kapitálového trhu v České republice 2019-2023, která byla 4. března 2019 schválena vládou ČR. Cílem konzultace je získat názor odborné veřejnosti na jednotlivá opatření a jejich potenciální podobu, která je v konzultačním materiálu obsažena. Vaše případné připomínky zasílejte do 16. září 2019.

Aktualizováno

Pracovní skupina „Transfery“

Informace a metodické materiály pracovní skupiny pro řešení problematiky transferů (PS Transfery).

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

  1. Na základě ustanovení § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, tímto podáním žádám Ministerstvo financí, případně finanční správu ČR [Generální finanční ředitelství], o poskytnutí těchto informací:
    1. Sdělení, zda se pro účely daně z přidané hodnoty za daňový doklad považuje příkaz soudního exekutora k úhradě nákladů exekuce?
    2. Sdělení, v jakém okamžiku je soudní exekutor povinen zaplatit [odvést] finanční správě daň z přidané hodnoty, kterou vyčíslil [zpravidla povinnému] v příkazu soudního exekutora k úhradě nákladů exekuce?
      V případě, že by pro účely daně z přidané hodnoty byl „daňovým dokladem“ příkaz soudního exekutora k úhradě nákladů exekuce [podle názoru žadatele by jím měl být, a to proto, že účastníci exekučního řízení od soudního exekutora žádné jiné „účetní a daňové“ nedostávají], pak by s ohledem na ustanovení § 20a a § 21 odst. (3) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, měl soudní exekutor povinnost odvést peněžní částku odpovídající dani z přidané hodnoty, kterou vyčíslil v příkazu k úhradě nákladů exekuce, po uplynutí zdaňovacího období, kterým je kalendářní měsíc [§ 99 zákona] nebo kalendářní čtvrtletí [§ 99a zákona], anebo v případě režimu jednoho správního místa taktéž kalendářní čtvrtletí [§ 110q zákona], a to bez ohledu na to, zda od osoby určené k zaplacení nákladů exekuce povinné částku odpovídající dani z přidané hodnoty obdržel [tj. ji exekvoval] či nikoliv.
    3. Sdělení, zda s ohledem na pokyn Ministerstva financí ze dne 23. 12. 2016 číslo MF-11, kterým se zrušují vybrané pokyny řady D upravující problematiku daně z přidané hodnoty, a kterým byl zrušen pokyn číslo D-247 [uplatňování daně z přidané hodnoty u činností uskutečňovaných podle zvláštních právních předpisů], byl pro účely daně z přidané hodnoty plátců z řad advokátů, notářů a soudních exekutorů vydán jiný pokyn, a pokud ano, prosím o jeho zaslání.