Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Informativní přehled povolených zařízení - stav k 18.6.2019

Ministerstvo financí, odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu připravil aktualizovaný informativní přehled technických herních zařízení v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení. Přehled je aktuální k datu 18.6.2019 a celkový počet technických herních zařízení (EMR, IVT, LLS, atd.), včetně sázkových her v kasinu evidovaných bez rozdělení na technická a netechnická zařízení, dosahuje 728 kusů.

Vydáno

Informativní přehled povolených hazardních her dle ZHH - stav k 17.6.2019

Ministerstvo financí, odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu připravil informativní přehled binga, technických her a živých her v České republice, kterým obce vydaly povolení k provozování herního prostoru. Přehled je aktuální k datu 17.6.2019 a celkový počet binga, technických her a živých her, dosahuje 41696 kusů.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"dle stávajícího právního stavu je kladný rozdíl mezi přijatým pojistným z titulu pojistného odpovědnosti zaměstnavatelů a vyplacenými náhradami škod součástí příjmů státního rozpočtu a správní výdaje, případné záporné saldo, jsou výdajem státního rozpočtu. V této souvislosti si vás dovoluji na základě z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím požádat o následující informace:

  • Jaká byla celková výše kladného salda zákonného pojištění zaměstnavatelů v roce 2014 a 2018?
  • Jakou výši kladného salda dosud eviduje Ministerstvo financí za rok 2019?
  • Zda je Ministerstvem financí vedeno, jak bylo kladné saldo využito (pokud má Ministerstvo financí tyto údaje k dispozici, prosím o jejich poskytnutí)?
  • Zda je kladné saldo účelově vázáno, či zda s ním lze v rámci státního rozpočtu libovolně nakládat?"

Vydáno

Informativní přehled sázkových kanceláří dle ZHH - stav k 14.6.2019

Ministerstvo financí, odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu připravil informativní přehled sázkových kanceláří v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení k provozování kursových sázek. Přehled je aktuální k datu 14.6.2019 a celkový počet sázkových kanceláří dle ZHH je 2037.