Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o zpřístupnění následujících informaci:

  1. oficiální požadavek generálních ředitelství Evropské komise pro regionální politiku a pro zaměstnanost z prosince 2018 v písemné podobně, na jehož základě nejsou ze strany ministerstva financí Evropské komisi předkládány žádosti o platbu obsahující výdaje projektů příjemců skupiny Agrofert."

Vydáno

Informativní přehled sázkových kanceláří dle ZHH - stav k 31.5.2019

Ministerstvo financí, odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu připravil informativní přehled sázkových kanceláří v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení k provozování kursových sázek. Přehled je aktuální k datu 31.5.2019 a celkový počet sázkových kanceláří dle ZHH je 1974.

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 3. června 2019

  • Bod č. 11: Návrh na sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Státu Katar o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti

Vydáno

Zpravodaj MF - 5/2019

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje oddělení Informační kancelář MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc květen 2019.

  • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Účetní konsolidace státu – Konsolidační manuál, 47. Kolokvium – šetření prognóz makroekonomického vývoje ČR (2019–2022), Seznam vstupních kontrol (validací) automatizovaných výstupů a chybových kódů Analytického modulu, Interaktivní vzor pro denní výkaznictví a denní herní zápis, validátor a videonápověda, Oznámení o spuštění pilotního provozu produkčního (ostrého) prostředí pro poskytování automatizovaného výstupu, Čtvrtletní informace o pokladním plnění státního rozpočtu v roce 2019 - 1. čtvrtletí, Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až duben 2019, Finanční zpravodaj číslo 4/2019, Cenový věstník 07/2019 , Veřejná konzultace - Novela zákona o platebním styku (adaptace nařízení CBPR) a další témata.
  • EU a zahraničí: Postupy pro refundace platné od 2. čtvrtletí 2019, Pokyny pro refundaci ve 2. čtvrtletí 2019, Ministři financí na Radě ECOFIN jednali o spotřebních daních a o zdanění digitální ekonomiky, Ministerstvo financí zveřejňuje předběžnou závěrečnou zprávu mise MMF v ČR a jiné.
  • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích, Finanční a ekonomické informace 4/2019, Finanční a ekonomické informace 5/2019 a jiné.