Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Informativní přehled sázkových kanceláří dle ZHH - stav k 29.5.2020

Ministerstvo financí, odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu připravil informativní přehled sázkových kanceláří v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení k provozování kursových sázek. Přehled je aktuální k datu 29.5.2020 a celkový počet sázkových kanceláří dle ZHH je 2161.

Vydáno

Zpravodaj MF - 5/2020

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje odbor Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc květen 2020.

  • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Koronavirus (COVID-19), Komunikace s veřejností - často kladené otázky, Vláda schválila výdajové rámce na léta 2021–2023, Rozpočtová strategie sektoru veřejných institucí České republiky na roky 2021 až 2023, Konvergenční program České republiky (duben 2020), 49. Kolokvium – šetření prognóz makroekonomického vývoje České republiky (2020–2023), Metodická podpora pro obce k tématu územních rozpočtů, Otázky - účetní metody a postupy, Čtvrtletní informace o pokladním plnění státního rozpočtu v roce 2020 - 1. čtvrtletí, Plnění státního rozpočtu ČR za leden až duben 2020, Nový překlad zákona o investičních společnostech a investičních fondech do anglického jazyka, Vyhláška č. 318/2019 Sb. – Vyhláška Ministerstva zemědělství, Finanční zpravodaj číslo 8/2020, Cenový věstník 08/2020, Konzultace Evropské komise k nové digitální finanční strategii pro Evropu - Fintechový akční plán, Vyhodnocení veřejné konzultace k inovacím na finančním trhu a další témata.
  • EU a zahraničí: ČR schválila evropský program půjček za 100 mld. EUR, pomůže zaplatit kurzarbeit, Ministři financí diskutovali hospodářská opatření reagující na pandemii COVID-19, Euroskupina diskutovala hospodářská opatření na zmírnění dopadů krize vyvolané COVID-19, Česká republika uložila ratifikační listinu k mnohostranné daňové úmluvě, Přehled arbitrážních sporů vedených proti České republice a jiné.
  • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na:Ministr financí a lidé MF v médiích, Finanční a ekonomické informace 4/2020 a jiné.

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 1. června 2020

  • Bod č. 1: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zákony související s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů

Aktualizováno

Konvergenční program České republiky (duben 2020)

Konvergenční program ČR je zásadním strategickým dokumentem zpracovávaným Ministerstvem financí ČR. Dokument specifikuje základní souhrnné fiskální údaje a nejvýznamnější připravovaná opatření s rozpočtovým dopadem formou střednědobé fiskální strategie vlády.