Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Celkem 804 stránek pro témata Finanční trh

Vydáno

Výsledky veřejné konzultace č. IV/2014 - Kapitálový trh: konzultační materiál na téma – Národní diskrece dle MiFID II, MiFIR, MAR, TD II a UCITS V

Veřejné konzultace se zúčastnilo několik subjektů z řad orgánů dohledu, asociací obhospodařovatelů, zprostředkovatelů a dotčených profesních institucí a asociací. Vyjádření převážně plédovala za maximální zachování stávajícího stavu a za minimální využití diskrecí umožňujících přísnější úpravu. Přiložen je souhrn vyjádření ve formátu PDF.

Vydáno

Vyhláška č. 280/2014 Sb.

změna vyhlášky o příjmech a výdajích fondů zdravotního pojištění - s účinností od 1.1.2015

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 15. prosince 2014

 • Bod č. 12: Informace o výsledcích hospodaření zdravotních pojišťoven a o kontrolní činnosti Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva financí v oblasti veřejného zdravotního pojištění za 1. pololetí 2014
 • Bod č. 17: Informace o připravovaných veřejných zakázkách na zabezpečení vývoje a provozu informačních systémů finanční správy v období 2014-2015
 • Bod č. 18: Příprava nadlimitní veřejné zakázky „Zajištění odborných činností a služeb ICT“
 • Bod č. 22: Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou
  Pro informaci:
 • Bod č. 1: Fiskální výhled České republiky

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 8. prosince 2014

 • Bod č. 10: Informace ke Kontrolnímu závěru NKÚ z kontrolní akce č. 13/18 „Peněžní prostředky poskytnuté Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. a České exportní bance, a.s., ze státního rozpočtu, záruky státu za závazky z pojištění vývozních úvěrových rizik a výkon akcionářských práv státu u Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s.“
 • Bod č. 11: Stanovisko Ministerstva financí ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 13/26 „Správa peněžitých plnění ukládaných správními úřady a předávaných k vymáhání celním orgánům (tzv. dělená správa)“
 • Bod č. 12: Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce 13/40 – Hospodaření s nemovitým majetkem a peněžními prostředky státu v souvislosti s užíváním nemovitého majetku vybranými organizačními složkami státu
 • Bod č. 13: Stanovisko Ministerstva financí ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 13/35 „Příjmy státního rozpočtu související s provozováním loterií a jiných podobných her“
  Pro informaci:
 • Bod č. 4: Informace o výsledcích hospodaření zdravotních pojišťoven a o kontrolní činnosti Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva financí v oblasti veřejného zdravotního pojištění za 1. pololetí 2014
 • Bod č. 11: Informace o připravovaných veřejných zakázkách na zabezpečení vývoje a provozu informačních systémů finanční správy v období 2014-2015
 • Bod č. 12: Příprava nadlimitní veřejné zakázky „Zajištění odborných činností a služeb ICT“