Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Celkem 900 stránek pro témata Finanční trh

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 27. dubna 2016

 • Bod č. 1: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • Bod č. 2: Návrh zákona č. …/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
 • Bod č. 5: Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2015
 • Bod č. 6: Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. čtvrtletí 2016
 • Bod č. 7: Návrh střednědobých výdajových rámců na léta 2017 až 2019
 • Bod č. 16: Seznam významných veřejných zakázek v resortu MF, které budou zahájeny v roce 2016 na základě usnesení vlády ze dne 10. dubna 2013 č. 246
 • Bod č. 20: Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2015 - pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR
 • Bod č. 28: Konvergenční program České republiky (aktualizace duben 2016)
  Pro informaci:
 • Bod č. 4: Analýza možností odměňování zaměstnanců veřejné správy na úseku informačních a komunikačních technologií
 • Bod č. 5: Zpráva o činnosti finančního arbitra za rok 2015

Vydáno

Čtvrtletní zpráva o řízení státního dluhu České republiky - 1. čtvrtletí 2016

Ministerstvo financí předkládá v souladu s kalendářem uveřejňovaných informací Čtvrtletní zprávu o řízení státního dluhu České republiky, která obsahuje zejména vyhodnocení vyhlášených strategických cílů, operativního plnění programu financování a plánu emisní činnosti konkretizovaných ve Strategii financování a řízení státního dluhu na rok 2016, uveřejněné dne 18. prosince 2015, a dále zahrnuje také pravidelné čtvrtletní hodnocení primárních dealerů za období od druhého čtvrtletí roku 2015 do prvního čtvrtletí roku 2016.

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 18. dubna 2016

 • Bod č. 4: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
 • Bod č. 17: Jmenování člena dozorčí rady Revírní bratrské pokladny, zdravotní pojišťovny za Ministerstvo financí

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 30. března 2016

 • Bod č. 2: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů
 • Bod č. 16: Nástroj finanční pomoci uprchlíkům v Turecku
 • Bod č. 21: Platové narovnání s generálními řediteli a právními zástupci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, kteří byli v období 2012 – 2014 zaměstnanci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
 • Bod č. 22: Zhodnocení zdravotně pojistných plánů zdravotních pojišťoven na rok 2016