Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Plnění státního rozpočtu ČR za říjen 2022

Hospodaření státního rozpočtu skončilo na konci října deficitem ve výši 286,7 mld. Kč. Po očištění o příjmy z Evropské unie a finančních mechanismů, stejně jako o výdaje na tyto projekty, činil schodek 259,2 mld. Kč.

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 2. listopadu 2022

  • Bod č. 6: Souhlas s uzavřením dohody o záruce s EK ve smyslu čl. 10 rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o poskytnutí mimořádné makrofinanční pomoci Ukrajině, navýšení společného rezervního fondu o záruky ze strany členských států a zvláštní rezervy na některé finanční závazky týkající se Ukrajiny, na které se poskytuje záruka podle rozhodnutí č. 466/2014/EU, a o změně rozhodnutí (EU) 2022/1201

Vydáno

Zpravodaj MF - 10/2022

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje odbor Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc říjen 2022.

  • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: České předsednictví EU 2022, Ministerstvo financí k Ukrajině, Čtvrtletní zpráva o řízení státního dluhu České republiky – 1. až 3. čtvrtletí 2022, Čtvrtletní přehledy o stavu a vývoji státního dluhu (3. čtvrtletí 2022), Sněmovna schválila novelu rozpočtu 2022 se schodkem 375 mld. Kč, Návrh rozpočtu Ministerstva financí na rok 2023 a návrh střednědobého výhledu na roky 2024 a 2025, Plnění státního rozpočtu ČR za září 2022, Cenová regulace v oboru VaK, Vládní návrh Zprávy o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2022, Zákon o mezinárodní spolupráci, Vyhláška č. 296/2022 Sb., Směrnice Ministerstva financí o postupu obcí a krajů při financování voleb, Finanční zpravodaj číslo 13/2022, Cenový věstník 19-21/2022, Přehled platných smluv, Vzory rozhodnutí určených pro správu místních poplatků platné od 1. 1. 2021, Bulletin inovací 10/2022, MF představilo parametry mimořádné daně z neočekávaných zisků, SP/01/2022 – Zpoplatnění vydání potvrzení o bezdlužnosti pro Úřad práce České republiky a další témata.
  • EU a zahraničí: Mezinárodní konference “Investment Treaty Arbitration Conference”, EIB - Evropská investiční banka a jiné.
  • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích a jiné.

Vydáno

Informace ke vstupu v platnost smlouvy o zamezení dvojímu zdanění s Katarem

Na základě informací obdržených z ústředí Ministerstva zahraničních věcí ČR oznamuje Ministerstvo financí ČR, že dne 25. října 2022 vstoupila v platnost SMLOUVA MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU STÁTU KATAR O ZAMEZENÍ DVOJÍMU ZDANĚNÍ  V OBORU DANÍ Z PŘÍJMU A O ZABRÁNĚNÍ DAŇOVÉMU ÚNIKU A VYHÝBÁNÍ SE DAŇOVÉ POVINNOSTI.

Aktualizováno

Úvěry v selhání

Informace požadované zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti.