Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Jednání Rady ECOFIN 13. července 2021 v Bruselu

V úterý 13. července se bude konat prezenční jednání ministrů financí ve formátu Rady ECOFIN. Českou delegaci povede místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Ve smyslu Zákona 106/1999, O svobodném přístupu k informacím, žádám kopie aktuální zprávy o výsledcích finančních kontrol vytvořené podle § 22 Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. Jestliže získání informace vyžaduje mimořádně rozsáhlé vyhledávání ve smyslu Zákona 106/99 sb., netrvám na jejím poskytnutí v tomto, ale omezeném rozsahu To znamená v rozsahu Přílohy č. 1, části II., tabulky č. 1 k vyhlášce č. 416/2004 Sb, pokud je součástí Zprávy o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„tímto žádám ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím o sdělení jména a emailu osoby, která je zodpovědná za obsah tohoto článku.

Jsem ochoten přijmout kritiku mého článku publikovaného na IDNESu, ovšem pokud tato kritika obsahuje relevantní informace a neodporuje dostupným faktům. Proto bych si rád s dotyčnou osobou vyjasnil některé informace uvedené ve Vašem článku. Zejména to smělé tvrzení, že s výkladem pojmu „spotřebitelský úvěr zajištěný obytnou nemovitostí“ je vše v pořádku.

Naposledy něco takového tvrdil jednomu senátorovi náměstek MF pan Kouba cituji: "Lze tedy uzavřít, že ze zákona ani jeho přechodných ustanovení výkladové nejasnosti neplynou." Po pár měsících je z toho ve skutečnosti 25 stran pokusu o expertní výklad.

Jen doufám, že nápravu takto "nekvalitně" provedené definice nebude muset sjednat až Nejvyšší správní soud, jak tomu např. bylo loni v případě zákona o daních z příjmů, kdy NSS rozhodl, že lze daňové odpočty úroků z úvěru na bydlení za určitých podmínek uplatnit i u rekreační nemovitosti.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Ve smyslu Zákona 106/1999, O svobodném přístupu k informacím, žádám seznam pravomocných rozsudků, na jejichž základě jste v uplynulých šesti měsících nahlásili v souladu s Nařízením Komise (ES, Euratom) č. 1302/2008. Evropské komisi informace o osobách pravomocně odsouzených za trestné činy poškozující finanční zájmy EU.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Obracím se na Vás ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), s následující žádostí:

Ve dnech 18. a 23. června 2020 uzavřel Úřad práce České republiky se společností MAFRA, a.s., IČO: 453 13 351, se sídlem Karla Engliše 519/11, Smíchov, 150 00 Praha (dále jen „MAFRA“) smlouvy, jejichž předmětem bylo poskytnutí inzerce v tištěných časopisech a na webových stránkách (dále jen „Smlouvy“) – je odkázáno na 2 smlouvy v zveřejněné Registru smluv.

Inzerce byla hrazena z projektu Efektivní služby zaměstnanosti spolufinancovaného ze státního rozpočtu České republiky a Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Auditní orgán Ministerstva financí však při kontrole projektů spolufinancovaných z evropských fondů dospěl k závěru, že došlo k porušení zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (dále jen „ZSZ“).

V návaznosti na výše uvedené Vás žádám o zaslání všech protokolů či jakýchkoliv jiných dokumentů obsahující právní závěry auditního orgánu Ministerstva financí ve věci porušení ZSZ v souvislosti se Smlouvami.

Aktualizováno

Informativní přehled povolených hazardních her dle ZHH - stav k 10.5.2021

Ministerstvo financí, odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu připravil informativní přehled binga, technických her a živých her v České republice, kterým obce vydaly povolení k provozování herního prostoru. Přehled je aktuální k datu 10.5.2021 a celkový počet binga, technických her a živých her, dosahuje 23899 kusů.

Vydáno

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 31. 5. 2021

K 31. 5. 2021 vykázaly obce, dobrovolné svazky obcí (dále jen „DSO“), kraje a Regionální rady regionů soudržnosti (dále jen „regionální rady“) celkové konsolidované příjmy ve výši 262 mld. Kč a celkové konsolidované výdaje v hodnotě 252 mld. Kč, takže dosáhly přebytkového výsledku hospodaření 9,9 mld. Kč.