Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Státní rozpočet na rok 2020 míří do druhého čtení

Poslanecká sněmovna dnes v prvním čtení schválila návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2020. Návrh počítá s celkovými příjmy ve výši 1 578,1 mld. Kč a s celkovými výdaji ve výši 1 618,1 mld. Kč. Deficit státního rozpočtu bude ve výši 40 mld. Kč a zůstává pro rok 2020 na stejné úrovni jako v letošním roce.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Jakou výši a skladbu částek obdržely podnikatelské subjekty v roce 2018 u následujících položek:

  • 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám;
  • 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám;
  • 5219 Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům j.n.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„tímto na základě svobodného přístupu k informací žádáme o poskytnutí všech podkladů a vyjádření pro Vládu ČR, která je měla pro účely svého vlastního vyjádření k řízení vedenému v minulosti u Ústavního soudu pod sp. zn. Pl. ÚS 32/15. V tomto řízení měla vláda postavení vedlejšího účastníka řízení, kdy předmětem byla (proti)ústavnost kontrolního hlášení (DPH).“

Vydáno

Informativní přehled povolených zařízení - stav k 22.10.2019

Ministerstvo financí, odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu připravil aktualizovaný informativní přehled technických herních zařízení v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení. Přehled je aktuální k datu 22.10.2019 a celkový počet technických herních zařízení (EMR, IVT, LLS, atd.), včetně sázkových her v kasinu evidovaných bez rozdělení na technická a netechnická zařízení, dosahuje 293 kusů.

Vydáno

Výsledky přezkoumání hospodaření územních celků za rok 2018

Ministerstvo financí podává Souhrnnou zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků, městských částí hl. m. Prahy, dobrovolných svazků obcí a Regionálních rad regionů soudržnosti za rok 2018. Přezkoumání hospodaření byla vykonána v období od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2019.

Vydáno

Regulace on-line hazardu funguje

Ministerstvo financí se ohrazuje proti tvrzení v E15 z 16. října, že jeho opatření v oblasti regulace hazardu opomíjí on-line prostředí. Naopak, Ministerstvo financí již v roce 2016 prosadilo revoluční Zákon o hazardních hrách, který pro oblast on-line hazardu nastavil naprosto jasná pravidla.

Aktualizováno

Predikce vybraných daňových příjmů obcí a krajů na rok 2020

Jedná se o teoretický propočet daňových příjmů obcí a krajů na rok 2020 založený na vyhlášce č. 219/2019 Sb., o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů, a rozpočtové predikci inkasa daní na rok 2020.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Ve smyslu ustanovení zákona 106/1999 Sb. vás tímto žádám o poskytnutí informací o tom, jakým způsobem a v jakých časových intervalech provádíte kontroly loterijní společnosti Sazka a.s. Kdy byla ze strany Ministerstva financí provedena poslední kontrola této společnosti. Zda a kdy jste provedli kontrolu losovacích zařízení fa. Sazka a.s. Jsou vaše případné kontroly předem ohlášené? Byla z vaší strany provedena "přepadová kontrola" fa. Sazka a.s. a pokud ano kolikrát a kdy naposledy? Byla taková, tedy "přepadová", kontrola provedena také za účelem zjištění řádně fungujících losovacích zařízení? Jestliže ano, kolikrát a kdy? Pokud jste takové kontroly provedli, stalo se tak bezprostředně před slosováním a setrval kontrolní orgán až do doby losování? Pokud ano, kolikrát a kdy? Je zákaz provozování on-line loterijních činností v ČR jiných firem, které mají pro tuto činnost udělenou licenci platnou pro země EU, výsledkem nadstandartních vztahů mezi Mf ČR a fa. Sazka a.s. pokud nikoliv jaké jsou důvody pro takový zákaz"

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Zaslání zpracovaného ekologického auditu bývalého areálu s.p. Pivovary Hradec Králové – Sodovkárna Zbečník, ul. Kostelecká, Zbečník dle SOD č. 06899-2017-4502-S-06645/2017 od firmy SGS Czech Republic, s.r.o. se sídlem Praha 5, K Hájům 1233/2, PSČ 15500 včetně odhadu případných nákladů na likvidaci starých ekologických zátěží.