Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Evropská komise uveřejnila návrh nařízení o evropských zelených dluhopisech

Dne 6. července 2021 byl Evropskou komisí uveřejněn návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských zelených dluhopisech – jedná se o standard, jímž se potenciální emitenti zelených dluhopisů budou muset řídit v případech, kdy dané označení („evropský zelený dluhopis“ nebo „EuGB“) budou chtít používat.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Tímto žádám o sdělení následujících informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informací a to ve vztahu k tzv. daňové mezeře, metodice jejího zjišťování a následné zveřejňování.

V rámci kontrolní akce NKÚ č. 17/21 bylo zjištěno, že Ministerstvo financí v kontrolovaných letech nezjišťovalo daňovou mezeru u daně z příjmů fyzických osob. Vláda svým usnesením č. 320 ze dne 8. dubna 2019 vzala na vědomí materiál vypracovaný Ministerstvem přičemž uložila úkoly realizovat opatření k nápravě. Jedním z opatřením k nápravě byla i realizace sledovat daňovou mezeru u daně z příjmů právnických osob. Přičemž se ČR stala přidala k pracovní skupině Fiscalis TGPG při Evropské Komise a dle vládního materiálu měl být odhad daňové mezery vypracován během roku 2020.

Byly již ze strany Ministerstva financí opatření k nápravě dle schváleného kontrolního závěru NKÚ provedeny?

Na základě jakých metod byl odhad daňové mezery vypracován?

Jaká je zjištěná daňová mezera v minulých letech v oblasti DPPO?

V jakých termínech a jakými způsoby bude tento odhad daňové mezery zveřejněn a jak často bude odhad daňové mezery aktualizován?“

Aktualizováno

Vzory příkazových bloků

Vzory příkazových bloků na pokuty na místě nezaplacené, na pokuty na místě zaplacené a na peněžité záruky za splnění povinnosti.

Vydáno

Informativní přehled povolených hazardních her dle ZHH - stav k 2.8.2021

Ministerstvo financí, odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu připravil informativní přehled binga, technických her a živých her v České republice, kterým obce vydaly povolení k provozování herního prostoru. Přehled je aktuální k datu 2.8.2021 a celkový počet binga, technických her a živých her, dosahuje 34691 kusů.

Vydáno

Bulletin inovací 8/2021

Bulletin inovací 8/2021 se věnuje aktualitám v oblasti otevřených dat, evropské digitální identity, občanskoprávní odpovědnosti za AI nebo AML/CTF balíčku Komise.

Vydáno

Zahájení meziresortního připomínkového řízení a veřejná konzultace k návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí předložilo dne 30. července 2021 do meziresortního připomínkového řízení návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění pozdějších předpisů.