Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Finanční zpravodaj číslo 1/2023

  1. Pokyn č . GFŘ-D-60 - Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2022 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 31. 12. 2022

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Vzhledem ke skutečnostem uvedeným na portále EU:

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/12/10/council-adopts-
18-billion-assistance-to-ukraine/;

vzhledem k tomu, že signatářské státy EU mají na základě výše uvedeného ručit za úvěry poskytnuté Ukrajině ve výši EUR 18 mld;

dále vzhledem k tomu, že Member states will cover the bulk of the interest costs via external assigned revenues;

dále vzhledem k tomu, že jak pan Zbyněk Stanjura uvedl: We will continue to support Ukraine, also financially, for as long as it takes;

zejména však vzhledem k úvěrovému ratingu Ukrajiny CC (Fitch), tedy vysoké úvěrové riziko;

žádám tímto dále ve smyslu zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů̊, informaci o tom:

  1. jak dlouhá je doba splatnosti úvěru, jakým způsobem je stanoveno a jak vysoké je úrokové zatížení půjčky, tzn. jak vysoké je příslušenství za celou dobu splatnosti úvěru;
  2. jakým způsobem je půjčka poskytnutá Ukrajině zajištěna vůči státům poskytujícím ručení, konkrétně vůči ČR jako ručiteli;
  3. jak vysoký náklad dle bodu i) představuje podíl na splátkách úroku připadající na ČR jako ručitele;
  4. jak velké by byly dopady pro ČR jako ručitele v případě, že Ukrajina nebude schopna splatit úrok ani jistinu.

Vydáno

Vláda schválila nová pravidla pro financování obrany

Minimálně dvě procenta HDP na obranu a stabilní a transparentní financování velkých obranných strategických projektů, to jsou hlavní změny, které přináší návrh nové legislativní úpravy financování obrany, který ve středu schválila vláda.

Vydáno

Plnění státního rozpočtu ČR za prosinec 2022

Deficit hospodaření státního rozpočtu meziročně klesl o 59,3 mld. Kč a proti plánované výši byl nižší o 14,6 mld. Kč. Po očištění o příjmy z Evropské unie a finančních mechanismů, stejně jako o výdaje na tyto projekty, činil schodek 316,1 mld. Kč a meziročně klesl o 92,5 mld. Kč.