Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„na webových stránkách MF ČR je uveden seznam pověřených osob dle § 110 zákona o hazardních hrách, aktualizovaný dne 21.4.2022. Dovoluji si požádat o informaci, jaké byly pověřené osoby dle ust. § 110 zákona o hazardních hrách k 14.6.2017? V návaznosti na uvedené zdvořile žádám o poskytnutí seznamu pověřených osob k 14.6.2017.“

Aktualizováno

IS o platech

Informační systém pro předkladatele dat - správce kapitol, územní samosprávné celky a státní fondy

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 29. června 2022

  • Pro informaci:
    Bod č. 12: Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020 Vývoj aplikace ADIS – Legislativní a procesní změny 2022/2023