Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Finanční a ekonomické informace 5/2018

Květnové číslo dokumentačního bulletinu Finanční a ekonomické INFORMACE nabízí informace o nejnovějších odborných článcích, knihách a jiných informačních zdrojích vztahujících se k problematice Ministerstva financí a jeho resortu.

Vydáno

Informativní přehled povolených zařízení - stav k 22.5.2018

Ministerstvo financí, odbor 34 - Státní dozor nad hazardními hrami připravil aktualizovaný informativní přehled technických herních zařízení v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení. Přehled je aktuální k datu 22.5.2018 a celkový počet technických herních zařízení (EMR, IVT, LLS, atd.), včetně sázkových her v kasinu evidovaných bez rozdělení na technická a netechnická zařízení, dosahuje 5494 kusů.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Žádáte o poskytnutí informací v tomto znění:

tímto si dovolujeme obrátit se na Vás na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, s žádostí o poskytnutí informací týkajících se odvodu daně z hazardních her dle zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her za zdaňovací období 1. kalendářního čtvrtletí roku 2018.

Konkrétně se jedná o poskytnutí informací o odvodu daně z hazardních her s rozdělením dle jednotlivých provozovatelů, kteří disponovali základním povolením k provozování hazardních her dle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů v předmětném zdaňovacím období a dle jednotlivých druhů hazardních her.

Příklad:

SYNOT TIP, a.s. - odvedl celkově xxxxx Kč
technická hra - odvedl xxxxx Kč
živá hra - odvedl xxxxx Kč
BONVER WIN, a.s. - odvedl celkově xxxxx Kč
technická hra - odvedl xxxxx Kč
živá hra - odvedl xxxxx Kč
 

Aktualizováno

CEB - Rozvojová banka Rady Evropy

Rozvojová banka Rady Evropy – CEB - (Council of Europe Development Bank), která do 1. listopadu 1999 nesla název Fond sociálního rozvoje Rady Evropy, byla založena v roce 1956, je přičleněna k Radě Evropy a podléhá její nejvyšší pravomoci. CEB je multilaterální rozvojová banka se sociálním určením. Je právně a finančně samostatná a představuje hlavní nástroj politiky solidarity rozvíjené Radou Evropy. Sídlem CEB je Paříž.