Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o poskytnutí informací o počtu zaměstnanců Ministerstva financí, a to v období od roku 2011 do roku 2021 včetně. Celkové číslo by mělo zahrnovat i spolupracující zaměstnance, nebo zaměstnance ve služebním poměru na DPP, DPČ a zkrácených úvazcích.

Prosím, aby v odpovědi o počtu zaměstnanců MF bylo uvedeno, kolik z nich jsou zaměstnanci ústředního orgánu MF.“