Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

RISPF – podpora systému a komunikace prostřednictvím aplikace Service Desk SPCSS

Ministerstvo financí informuje, že v souvislosti s rozšiřováním funkcionalit Rozpočtového informačního systému Programového financování, který zahrnuje stávající systémy EDS/SMVS, JDP a RIS ZED, bude nadále podpora systému a komunikace s Pověřenými osobami probíhat prostřednictvím aplikace Service Desk SPCSS.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„…obracím se na Vás na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů se žádostí o poskytnutí informace na následující otázky.

Kontext: Dne 30. listopadu 2022 schválila vláda svým usnesením č. 997 materiál 1368/22 „Systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. ledna 2023“. Přílohou tohoto materiálu je excelový soubor s uvedením počtu míst pro jednotlivé platové třídy u jednotlivých správních úřadů. Dále je v tabulce sloupec s názvem „Objem prostř. na platy služ. míst“, resp. „Objem prostř. na platy prac. míst“, kde bez uvedení vzorce jsou přímo vloženy výsledné částky pro jednotlivé správní úřady.

Otázka č. 1: Je správný můj předpoklad, že hodnoty ve sloupci „Objem prostř. na platy služ./prac. míst“ jsou vypočteny jako součet součinů počtu systemizovaných míst v dané platové třídě a nějakým průměrným platem pro danou platovou třídu, který Ministerstvo financí eviduje pro jednotlivé platové třídy a pro jednotlivé správní úřady?

Otázka č. 2: Pokud je odpověď na otázku č. 1 záporná, prosím o informaci, jakým konkrétním způsobem tedy Ministerstvo financí dojde k výslednému objemu prostředků na platy.

Otázka č. 3: Pokud je odpověď na otázku č. 1 kladná, prosím o sdělení ve formě excelové tabulky, jaké průměrné platy eviduje Ministerstvo financí pro jednotlivé platové třídy u jednotlivých správních úřadů, a to jak pro služební místa, tak pro pracovní místa. Chápu, že správní úřad může mít i místa, za které se danému správnímu úřadu prostředky nepřidělují, nicméně jde mi primárně o ty Ministerstvem financí stanovené „průměrné platy“ (zahrnující zřejmě jak tarifní složku, tak příplatky či odměny), které byly použity pro stanovení celkového objemu prostředků na platy pro systemizaci schválenou výše uvedeným usnesením vlády“.

Vydáno

Předkládání zpráv o výsledcích finančních kontrol za rok 2022

Výzva pro zaslání výsledků finančních kontrol formou zprávy o výsledcích finančních kontrol za rok 2022 bude příslušným orgánům veřejné správy Ministerstvem financí zaslána do konce ledna roku 2023. Termín pro zaslání vyplněného podkladu bude následně do 28. února 2023.

Aktualizováno

Dotace z kapitoly VPS

Dotace ze státního rozpočtu (kapitola Všeobecná pokladní správa). Publikace - Výzva č. 6 k předložení žádosti o dotaci.

Aktualizováno

Program 29824

Program 29824 - Podpora a rozvoj oblastí života obcí a krajů, kterým stanovuje prioritu vláda ČR.