Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Celkem 700 stránek pro témata Finanční trh

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 21. prosince 2015

  • Bod č. 2: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  • Bod č. 30: Informace o systému kontrol ve veřejné správě a při čerpání veřejných finančních prostředků
  • Bod č. 33: Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou
  • Bod č. 43: Platové náležitosti finančního arbitra k 1. 11. 2015
  • Bod č. 44: Pravidla pro čerpání prostředků z rozpočtové kapitoly Všeobecná pokladní správa, položka Prostředky na financování stáží zaměstnanců české státní správy v institucích Evropské unie
  • Bod č. 47: Informace o výsledcích hospodaření zdravotních pojišťoven a o kontrolní činnosti Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva financí v oblasti veřejného zdravotního pojištění za 1. pololetí 2015 a návrh na zrušení usnesení vlády ČR č. 673 ze dne 22. 11. 1995

Vydáno

Publikován návrh nařízení EU o prospektu

Evropská komise publikovala dne 30. listopadu 2015 na svých internetových stránkách návrh Nařízení Evropského Parlamentu a Rady o prospektu, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování.

Vydáno

Dokončení Bankovní unie na jednání ministrů financí

Dne 8. prosince 2015 proběhlo v Bruselu pravidelné zasedání Rady EU pro hospodářské a finanční záležitosti (ECOFIN). Mezi jeho hlavní témata patřily dokončení Bankovní unie, koordinace hospodářských politik EU a boj proti financování terorismu. Českou republiku na jednání zastupovala náměstkyně ministra financí Lenka Jurošková.

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 2. prosince 2015

  • Bod č. 14: Návrh zákona o úvěru pro spotřebitele a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o úvěru pro spotřebitele
  • Bod č. 11: Činnost Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. (EGAP) a České exportní banky, a.s. (ČEB) - pojišťování a financování vývozu se státní podporou