Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

V souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím, v souladu se zaručeným právem a LPS, jakým způsobem stát hospodaří s finančními prostředky daňových poplatníků v zájmu zaměstnanců České pošty s.p,. a především k zajištění řádného chodu s.p. a jeho zlepšení kvalit, vybavení, zvýšení mezd apod. se obracím na ministryni financí s tímto:

  1. "Která státní složka dluží od roku 2013 do současnosti České poště s.p. za odvedené služby finanční prostředky
  2. Kde se tyto uvolněné finanční prostředky daňových poplatníků náležící České poště s.p. od roku 2013 do současnosti nacházejí.
  3. Která složka státní správy je povinna za provedené služby České poště s.p. hradit a v jaké výši, zda-li měsíčně či ročně
  4. Zda-li Ministerstvo financí ČR je oprávněno dlužnou částku České poště s.p. uhradit a následně za provedené služby dlužníkovi zkrátit rozpočet, než dojde k totálnímu rozpadu České pošty s.p. (likvidaci), která nemůže v konkurenci obstát i z důvodů, že nemůže obcházet zákon a krátit daně jako ostatní konkurenční firmy (nedodržují zákoník práce, neodvádí za své zaměstnance daně, zdravotní a sociální pojištěni v plném rozsahu, zaměstnávají na dohodu o provedení práce, činnosti nad zákonných 300 hodin i několik let – tzv. Schwarz systém apod.)"

Vydáno

Informativní přehled povolených hazardních her dle ZHH - stav k 15.7.2019

Ministerstvo financí, odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu připravil informativní přehled binga, technických her a živých her v České republice, kterým obce vydaly povolení k provozování herního prostoru. Přehled je aktuální k datu 15.7.2019 a celkový počet binga, technických her a živých her, dosahuje 42134 kusů.

Vydáno

Služební místo ministerský rada v odboru 72 – Státní majetek

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada, FM 462, v odboru 72 – Státní majetek, odd. 7202 – Metodický dohled a schvalování právního jednání při hospodaření s majetkem státu, v oboru služby: 4. Hospodaření s majetkem státu a jeho privatizace se služebním působištěm Praha.

Aktualizováno

Náklady na účtenkovou loterii

Ministerstvo financí v rámci transparentnosti zveřejňuje souhrn všech vynaložených i plánovaných nákladů souvisejících s Účtenkovou loterií.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

  • Kolik mělo ministerstvo tabulkových míst v roce 2018 a kolik jich bylo obsazeno.
  • Pokud v průběhu roku 2018 docházelo ke změnám těchto čísel, poskytněte mi prosím informace i o těchto změnách.
  • Dále se chci zeptat, jak bylo nebo bude naloženo s finančními prostředky, které ministerstvo dostalo na neobsazená systematizovaná místa za rok 2018.