Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Aktualizováno

Program 29822

Program 29822 - Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Dobrý den, našel jsem tento starší článek "Nejvíc berou v GIBS, nejméně v resortu práce", ve kterém jsou uvedeny průměrné příjmy v jednotlivých institucích veřejné správy, jako zdroj je uvedeno jednak MF a jednak ČSU. Ve smyslu níže uvedeného zákona tímto prosím o poskytnutí aktuálních informací o průměrné výši příjmu (mzdy) v jednotlivých orgánech státní správy v roce 2020, případně výhled pro rok 2021, případně 2022 (článek hovoří o plánu MF), popřípadě jiné podobné informacemi, kterými Vaše instituce disponuje.“