Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Spotřební daň z benzínu a nafty se snižuje o 1,5 Kč na litr

S účinnosti od 1. června do 30. září 2022 se dočasně snižuje sazba spotřební daně z benzínu a motorové nafty o 1,50 Kč na litr. Po započtení DPH by konečná cena pro řidiče na čerpacích stanicích měla klesnout až o 1,80 Kč na litr.

Vydáno

Finanční a ekonomické informace 5/2022

Květnové číslo dokumentačního bulletinu Finanční a ekonomické INFORMACE Vám přináší další přehled nejnovějších informací o dokumentovaných odborných článcích, o nových knihách a o dalších informačních zdrojích, vybraných přímo pro potřeby pracovníků MF a jeho resortu.

Vydáno

Zpravodaj MF - 5/2022

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje odbor Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc květen 2022.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Vláda spouští nové webové stránky k boji s drahotou, Ministerstvo financí k Ukrajině, 53. Kolokvium – šetření prognóz makroekonomického vývoje České republiky (2022–2025), Rozpočtová strategie sektoru veřejných institucí České republiky na roky 2023 až 2025, Konvergenční program České republiky (duben 2022), Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. čtvrtletí 2022, Plnění státního rozpočtu ČR za duben 2022, Komentáře a stanoviska k oceňování majetku, Zákon č. 25/2017 Sb., Novela zákona o investičních společnostech a investičních fondech předložena vládě, Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další související zákony, Cenový věstník 11/2022, Cenový věstník 12/2022, Plán legislativních prací MF na rok 2022, Ministerstvo financí zahájilo projekt na podporu finančních inovací a využití potenciálu dat ve finančních službách, Vyhodnocení veřejné konzultace k zákonu o platebním styku a směrnici PSD2 a další témata.
 • EU a zahraničí: Setkání zástupců České republiky a Spojeného království k tématu systému řízení a kontroly veřejných financí, Setkání zástupců České republiky a Rakouské republiky k tématu systému řízení a kontroly veřejných financí, Veřejné konzultace týkající se přezkumu revidované druhé směrnice o platebních službách (PSD2), Evropská komise zveřejnila návrh revize úpravy smluv o finančních službách pro spotřebitele na dálku, Roční souhrnná zpráva o stavu a vývoji zahraničních pohledávek ČR v roce 2021 a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích a jiné.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 • kolik působí na ministerstvu pracovníků, jejichž působení zprostředkovala pracovní agentura,
 • kolik takových pracovníků na ministerstvu působilo v letech 2018, 2019, 2020 a 2021,
 • prosím o uvedení pracovních pozic, kteří tito zaměstnanci zastávají či zastávali,
 • prosím o uvedení pracovních náplní těchto zaměstnanců,
 • kolik peněz zatím zaplatilo ministerstvo pracovním agenturám za jejich služby v tomto, roce a v letech 2021, 2020, 2019 a 2018,
 • jakou odměnu tito pracovníci za svou práci pobírají a pobírali,
 • s kolika pracovními agenturami ministerstvo spolupracuje a spolupracovalo v posledních pěti letech,
 • jaké agentury to jsou.

Vydáno

Informace o posuzování minimální výše vlastních zdrojů dle § 6 odst. 1 písm. b) bod 4 zákona č. 186/2016 Sb.

Ministerstvo financí, odbor 73 – Procesní agendy a regulace hazardu, vydává za účelem zajištění práva na legitimní očekávání tuto informaci o změně správní praxe při posuzování minimální výše vlastních zdrojů právnické osoby dle § 6 odst. 1 písm. b) bod 4 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů.